Phát triển điện gió ngoài khơi trong vùng đặc quyền kinh tế/Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch chuẩn bị môi trường để triển khai ở nhiều vùng biển

Phát triển điện gió ngoài khơi trong vùng đặc quyền kinh tế/Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch chuẩn bị môi trường để triển khai ở nhiều vùng biển

    Vào ngày 15, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch nhằm mở rộng việc giới thiệu sản xuất điện gió ngoài khơi trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), có diện tích hơn 10 gấp đôi diện tích đất liền của Nhật Bản, đã thông báo vào ngày 15 rằng họ sẽ đồng thời khởi động các dự án quy mô lớn loại gigawatt ở nhiều vùng biển của EEZ. Các cuộc thảo luận về cách phát triển hệ thống bắt đầu tại một cuộc họp của các chuyên gia. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào cách xác định các vùng biển ứng cử viên và tiêu chí lựa chọn nhà khai thác.

    Chính phủ đặt mục tiêu cung cấp tới 45 triệu kilowatt năng lượng gió ngoài khơi vào năm 2040. Để đạt được mục tiêu này, cần phải đưa ra mức trung bình hàng năm từ 2 triệu đến 3 triệu kilowatt, cao hơn gấp đôi mức hiện tại, bắt đầu từ năm 2030 và chính phủ đã chuyển sự chú ý sang EEZ.

    Zalo
    Hotline