Phát triển Cái Mép-Thị Vải thành cảng tầm cỡ châu Á và thế giới

Phát triển Cái Mép-Thị Vải thành cảng tầm cỡ châu Á và thế giới

  Ngày 27/3, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp Tổ xây dựng đề án nhằm góp ý Đề án “Tiếp tục phát triển, hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép-Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước và có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới”.

  Tảu trọng tải lớn cập cảng làm hàng tại Cảng Gemalink
  Tảu trọng tải lớn cập cảng làm hàng tại Cảng Gemalink.

   

  Báo cáo từ Sở GT-VT cho biết, đề án sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: phát huy vai trò cảng cửa ngõ, thúc đẩy cụm cảng Cái Mép - Thị Vải thành một trung tâm cảng biển, logistics hàng đầu, phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước; đầu tư xây dựng, phát triển cụm cảng Cái Mép - Thị Vải trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế; thu hút các hãng tàu, hãng vận tải, chủ hàng, DN kinh doanh dịch vụ logistics, dịch vụ hậu cần cảng có thương hiệu về cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

  Cùng với đó, phát triển cụm cảng Cái Mép - Thị Vải trở thành một trung tâm logistics bao gồm khu vực thương mại tự do; xây dựng cơ chế cảng mở để liên kết khai thác và luân chuyển hàng hóa giữa các bến cảng trong khu vực Cái Mép - Thị Vải; đề xuất, khuyến nghị các mô hình quản lý vận hành, bảo đảm vai trò quan trọng trong tổng thể kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nước; bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

  Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Ngọc Thuận đề nghị Sở GT-VT tiếp thu ý kiến của các thành viên, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan sớm hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 28/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đề án “Tiếp tục phát triển, hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước, có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới” để báo cáo Tỉnh ủy.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:    https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:    https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline