Phát thảo Concept: Phát triển dự án đường sắt từ Sân bay Quốc tế Cần Thơ đến TP Vị Thanh

Phát thảo Concept: Phát triển dự án đường sắt từ Sân bay Quốc tế Cần Thơ đến TP Vị Thanh


  Project Concept

  Developing Railway from Can Tho International Airport to Vi Thanh City/Phát triển dự án đường sắt từ Sân bay Quốc tế Cần Thơ đến TP Vị Thanh

  Length: about 60 km. Chiều dài: 60 km  Why Can Tho International Airport to Vi Thanh City?

  Vì sao chọn từ Sân bay Quốc tế Cần Thơ đến TP Vị Thanh

  Vi Thanh is capital city of Hau Giang province. Vi Thanh is new Can Tho with good land funds and comprehensive resources for economic development

  Can Tho Airport is as large as Tan Son Nhat Airport. Can Tho Intl Airport can accommodate largest aircraft in the world. Can Tho Intl Airport will have several international flights in and out as well as domestic flights

  Railway connectivity between Can Tho and Vi Thanh shall shape and boost thriving communities of township, industrial clusters along the rail route at interval stations

  Land fund for developing industrial clusters and township is reasonable. Land fund for clearance for the rail route is reasonable compared to Ho Chi Minh Bien Hoa Vungtau railway

  Vị Thanh là thành phố thủ phủ của tỉnh Hậu Giang. Vị Thanh là Cần Thơ mới với quỹ đất tốt và nguồn lực toàn diện để phát triển kinh tế

  Sân bay Cần Thơ rộng ngang với sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay quốc tế Cần Thơ có thể tiếp nhận các loại máy bay lớn nhất thế giới. Sân bay quốc tế Cần Thơ sẽ có một số chuyến bay quốc tế đến và đi cũng như các chuyến bay nội địa

  Kết nối đường sắt giữa Cần Thơ và Vị Thanh sẽ hình thành và thúc đẩy cộng đồng dân cư thị trấn, các cụm công nghiệp phát triển mạnh dọc theo tuyến đường sắt tại các ga nối tiếp nhau

  Quỹ đất để phát triển các cụm công nghiệp, thị trấn hợp lý. Quỹ đất giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt hợp lý so với đường sắt Hồ Chí Minh Biên Hòa Vũng Tàu


  The length from Can Tho Intl Airport to Vi Thanh is approximately 60km, about 1 hour and 20 minutes driving car. After the railway shaped, the transportation will be more convenient for about more than 1 hour by express train and the normal train will stop at several stations

  Cự ly từ Sân bay Quốc tế Cần Thơ đi Vị Thanh vào khoảng 60km, lái xe khoảng 1 tiếng 20 phút. Khi hình thành tuyến đường sắt thì việc giao thông thuận tiện, chỉ trên 1 tiếng đồng hồ. Nhiều loại tàu khác nhau hoạt động gồm tàu nhanh (express train) và tàu thường dừng đỗ nhiều ga

  Case Study/Trường hợp tham khảo

  Tokyo Haneda Airport to Shibuya District (very busy district of Tokyo is just more than an hour

  Sân bay Haneda đến Quận Shibuya có chiều dài 70km, đi tàu điện mất hơn 1 tiếng đồng hồ

   

  In 1960s, Tokyu Corporation got permission to develop railway route from Central Tokyo to Shibuya, the new township. 1.5 decades after that, thanks to railway connectivity, Shibuya district become a very busy commercial city of Tokyo. We don’t need to make Vi Thanh to be a busy Shibuya but when we develop this railway along with a series of township and industrial clusters, it will make the thriving for both Can Tho and Vi Thanh

  Năm 1960, Tập đoàn Tokyu được phép phát triển tuyến đường sắt từ Trung tâm Tokyo đến Shibuya, thị trấn mới. 1,5 thập kỷ sau đó, nhờ kết nối đường sắt, quận Shibuya trở thành một thành phố thương mại rất sầm uất của Tokyo. Chúng ta không cần phải biến Vị Thanh trở thành một Shibuya sầm uất nhưng khi chúng ta phát triển tuyến đường sắt này cùng với một loạt các khu đô thị và cụm công nghiệp, nó sẽ tạo nên sự phát triển mạnh mẽ cho cả Cần Thơ và Vị Thanh


  Some photos of Shibuya now/Một số hình ảnh thành phố Shibuya hiện nay

  What we need to do/Các việc chuẩn bị

  1. A designer to shape basic plan
  2. Introduce the basic plan to Vi Thanh Government and get principle approval
  3. Call for investors and technical partner from Singapore, Hong Kong, Korea and Japan

  1. Một nhà thiết kế để định hình kế hoạch cơ bản

  2. Giới thiệu quy hoạch cơ bản với Chính quyền Vị Thanh và được phê duyệt nguyên tắc

  3. Kêu gọi các nhà đầu tư và đối tác kỹ thuật từ Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc và Nhật Bản

  Reference of Japanese partners/Tham khảo các nhà phát triển đường sắt và đô thị Nhật Bản

  1. Tokyu Corporation in Tokyo https://www.tokyu.co.jp/global/ 
  2. Hanku in Osaka https://www.hankyu.co.jp/global/en/

  Who we will invite to this Project/Các đối tác cần mời vào Dự án

  1. Singapore Business Group, Enterprise Singapore to introduce eligible investors and partners (commercial & infrastructure estates)
  2. Hong Kong Business Group to introduce eligible investors (commercial estates)
  3. Portugal Chamber of Commerce & Industries to introduce eligible partners (infrastructure)
  4. S+A Achitects, RSB for master planning
  5. Nippon Koei for master planning/supervision and seeking Japan funds
  6. Local real estates developers to join Pacific Group to develop township and industrial clusters along the railway (CNT Group, CotecCons, etc)


  1. Singapore Business Group, Enterprise Singapore để giới thiệu các nhà đầu tư và đối tác đủ điều kiện (các khu thương mại & cơ sở hạ tầng)

  2. Hiệp hội DN Hồng Kông giới thiệu các nhà đầu tư đủ điều kiện (bất động sản thương mại)

  3. Phòng Thương mại & Công nghiệp Bồ Đào Nha giới thiệu các đối tác đủ điều kiện (cơ sở hạ tầng)

  4.Hãng  Kiến trúc S + A, hãng kiến trúc RSB cho quy hoạch tổng thể

  5. Nippon Koei để lập kế hoạch tổng thể / giám sát và tìm kiếm các nguồn vốn của Nhật Bản

  6. Các nhà phát triển bất động sản trong nước tham gia cùng Pacific Group để phát triển các khu đô thị và cụm công nghiệp dọc tuyến đường sắt (CNT Group, CotecCons, v.v.)

  Contact/Liên hệ

  Le Ngoc Anh Minh/Mr

  Pacific Group @ www.pcgroup.vn

  Email: tarominh@gmail.com

  Mobile: +84 93 691 7386


  Zalo
  Hotline