Pacific Group xúc tiến tham gia tiểu ban năng lượng xanh thuộc Eurocham

Pacific Group xúc tiến tham gia tiểu ban năng lượng xanh thuộc Eurocham

    Vào tháng 10 năm 2020, đại diện của Pacific Group đã tham gia Gala Dinner năm 2020 của Eurocham, một sự kiện thường niên vinh danh các doanh nghiệp đạt giải thưởng của Eurocham, theo lời mời của kiến trúc sư Silva Sergio, Chủ tịch Phòng Thương mại & Công chúng. ngành công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Đại diện Tập đoàn Thái Bình Dương Ông Lê Ngọc Anh Minh, Chủ tịch điều hành cùng Thư ký HĐQT Trương Thị Diễm Phước gặp gỡ các đối tác là lãnh đạo Vingroup, lãnh đạo Eurocham

    Pacific Group đang xúc tiến tham gia tiểu ban năng lượng xanh của Eurocham nhiệm kỳ 2021 ~ theo đề nghị của ông Guy Balza, Phó chủ tịch Eurocham

    Zalo
    Hotline