Pacific Group ký hợp đồng thẩm định dự án điện gió của một tập đoàn Thái Lan ở ĐBSCL

Pacific Group ký hợp đồng thẩm định dự án điện gió của một tập đoàn Thái Lan ở ĐBSCL

  Ngày 2 tháng 4 năm 2021, đại diện Pacific Group ông Lê Ngọc Ánh Minh và đại diện Tập đoàn phát triển năng lượng Thái Lan có trụ sở tại Bangkok đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu mua lại cụm dự án điện gió do đối tác Thái Lan phát triển và vận hành tại khu vực ĐBSCL

  Sau khi ký kết thỏa thuận, Pacific Group sẽ tiến hành lập tổ công tác thẩm định nhóm dự án do đối tác Thái Lan chuyển giao. Thời gian dự kiến thực hiện là 45 ngày kể từ ngày ký kết

  Advantech - industrial computer , embedded computer, industrial automation, industrial motherboard, network security appliance, digital video surveillance, panel PC, industrial IO.

  On April 2, 2021, representatives of Pacific Group, Mr. Le Ngoc Anh Minh and representatives of the Siam energy development group based in Bangkok signed a cooperation agreement on research and acquisition of wind power projects. Thailand development and operation in the Mekong Delta region

  After signing the agreement, Pacific Group will set up an appraisal working group for the project group transferred by a Thai partner. Expected implementation time is 45 days from the signing date

   

  Zalo
  Hotline