Pacific Group nhận đề cử Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam, chương trình Doanh nghiệp hàng Việt tốt vì quyền lợi Người tiêu dùng 2022

Pacific Group nhận đề cử Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam, chương trình Doanh nghiệp hàng Việt tốt vì quyền lợi Người tiêu dùng 2022

  Pacific Group nhận đề cử Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam, chương trình Doanh nghiệp hàng Việt tốt vì quyền lợi Người tiêu dùng 2022


  Ngày 4 tháng 1 năm 2022, Pacific Group nhận được văn bản đề cử top 10 và top 20 thương hiệu vàng Việt Nam 2022 cho hạng muc 'Xây dựng và Đầu tư dự án', chương trình Doanh nghiệp hàng Việt tốt vì quyền lợi Người tiêu dùng 2022 do Trung tâm bảo vệ Người tiêu dùng và Viện Kinh tế và Văn hóa tổ chức.

  Đề cử được thẩm tra và dự kiến trao giải chính thức vào ngày 27 tháng 3 năm 2022 nhằm tôn vinh hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm Việt được người tiêu dùng tin cậy nhân Ngày tiêu dùng Việt Nam 15.3 hàng năm. Lễ trao giải chính thức sẽ được tổ chức tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội 

  No photo description available.

  No photo description available.

  Zalo
  Hotline