Pacific Group đề xuất xúc tiến dự án đầu tư tại Vị Thanh, Hậu Giang

Pacific Group đề xuất xúc tiến dự án đầu tư tại Vị Thanh, Hậu Giang

  Ngày 20 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở VNPT Hậu Giang, bí thư Thành ủy Nguyễn Hữu Tình và phó bí thư, chủ tịch UBND TP Vị Thanh Nguyễn Văn Tuấn đã chủ trì hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Phát triển Nguồn nhân lực TP Vị Thanh (VTHR) do bà Lê Thùy Trang làm trưởng đoàn doanh  nghiệp 

  Thay mặt đoàn doanh nghiệp tham dự buổi hội nghị, bà Lê Thùy Trang đã trình bày nguyện vọng hợp tác kinh doanh, hợp tác thương mại và hợp tác đầu tư của đoàn doanh nghiệp thành viên VTHR gồm Pacific Group, VNPT Hậu Giang, Công ty Sao Bắc Đẩu Hà Nội, công ty IBS Lisemco Hải Phòng, công ty Bách Khoa, công ty cổ phần ACC245, công ty Troy International, công ty Phúc Khoa Gia Lai, và một số doanh nghiệp Vị Thanh

  Đại diện Pacific Group, ông Lê Ngọc Ánh Minh đã trình bày đề xuất phát triển và xúc tiến đầu tư dự án hạ tầng bao gồm:

  1. Chuỗi dự án cầu thép thay thế cầu khỉ, cầu yếu tại Vị Thanh, Hậu Giang và ĐBSCL. Mục tiêu xây 1 vạn cầu thép tại ĐBSCL trong 10 năm từ 2021 đến 2020. Công nghệ Nhật Bản, vốn hợp tác quốc tế. Thời gian thi công nhanh và kéo giảm chi phí

  2. Dự án làm hạ tầng khu công nghiệp, đường nông thôn sử dụng công nghệ mới Nhật Bản, tiết kiệm vật liệu và thời gian thi công

  3. Đóng góp sáng kiến xây dựng mô hình đô thị thông minh khác biệt cho Vị Thanh

  Thay mặt Thành ủy, bí thư Nguyễn Văn Tình đánh giá cao chủ tịch Hiệp hội VTHR đã bố trí đoàn doanh nghiệp làm việc với Thành phố và đánh giá cao các đề xuất phát triển dự án và xúc tiến đầu tư của Pacific Group, đặc biệt là chuỗi dự án cầu thép và các góp ý xây dựng mô hình đô thị thông minh. Thay mặt UBND TP Vị Thanh, chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ ủng  hộ chào đón nhà đầu tư và hướng phát triển dự án của Pacific Group về hạ tầng, đường giao thông, cụm công nghiệp và chuỗi cầu thép. Thành phố cũng mong muốn chào đón nhà đầu tư Nhật Bản vào đầu tư nhà máy chế biến nông sản, khai thác thế mạnh của địa phương có vùng trồng dứa ngon nhất Việt Nam. Thành phố ủng hộ đề xuất của bà Lê Thùy Trang là sẽ tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư cho TP Vị Thanh tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội trong thời gian tới

  Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị

   

  On April 20, 2021, at the headquarters of VNPT Hau Giang, Party Secretary Nguyen Huu Tinh and Deputy Secretary and Chairman of the People's Committee of Vi Thanh City Nguyen Van Tuan chaired a meeting to meet with enterprises members of the Phat Association. Development of Human Resources Vi Thanh City (VTHR) led by Ms. Le Thuy Trang as head of the business delegation

  On behalf of the business delegation attending the conference, Ms. Le Thuy Trang presented her aspirations for business cooperation, trade cooperation and investment cooperation of VTHR's member business delegation including Pacific Group, VNPT Hau Giang, Cong Sao Bac Dau Hanoi Company, IBS Lisemco Hai Phong Company, Bach Khoa Company, ACC245 Joint Stock Company, Troy International Company, Phuc Khoa Gia Lai Company, and some Vi Thanh enterprises

  Representative of Pacific Group, Mr. Le Ngoc Anh Minh presented the proposals on development and investment promotion of infrastructure projects, including:

  1. Chain of steel bridge projects to replace monkey bridge, weak bridge in Vi Thanh, Hau Giang and Mekong Delta. Target to build 10,000 steel bridges in the Mekong Delta in 10 years from 2021 to 2020. Japanese technology, international cooperation capital. Fast execution time and reduce costs

  2. Projects to make infrastructure of industrial parks and rural roads using Japanese new technology, saving materials and construction time.

  3. Contribute the initiative to build a different smart urban model for Vi Thanh

  On behalf of the City Party Committee, Secretary Nguyen Van Tinh highly appreciated the chairman of VTHR Association for arranging a business delegation to work with the city and highly appreciated Pacific Group's proposals for project development and investment promotion, especially especially the chain of steel bridge projects and suggestions on building smart urban models. On behalf of the People's Committee of Vi Thanh City, Chairman Nguyen Van Tuan expressed his support to welcome investors and the development direction of Pacific Group's project in infrastructure, roads, industrial clusters and steel bridge chains. The city also wishes to welcome Japanese investors to invest in agricultural processing factories, exploiting the strengths of the locality with the best pineapple growing regions in Vietnam. The city supports Ms. Le Thuy Trang's proposal to hold investment promotion conferences for Vi Thanh City in Ho Chi Minh City and Hanoi in the near future.

  Below are some pictures of the conference

  Zalo
  Hotline