Pacific Group đàm phán mua lại dự án điện mặt trời 49MW tại miền Trung Việt Nam

Pacific Group đàm phán mua lại dự án điện mặt trời 49MW tại miền Trung Việt Nam

    Ngày 16 tháng 1 năm 2021, đại diện Pacific Group ông Lê Thanh Bền, phó chủ tịch thường trực đã có buổi họp quan trọng với chủ đầu tư của dự án điện mặt trời 49MW tại miền Trung Việt Nam. Chủ đầu tư dự án mong muốn chuyển nhượng toàn phần (100%) dự án cho Pacific Group cùng đối tác Nhật Bản với giá 57 triệu US$

    Ngoài việc phát triển các dự án mới, Pacific Group cũng tiến hành đàm phán mua lại các dự án điện mặt trời, điện gió đã hoàn thiện hò sơ pháp lý và quỹ đất sạch và các dự án đã vận hành phát điện

    Zalo
    Hotline