Ogas trình diễn việc tái sử dụng/kiểm soát tích hợp pin lưu trữ EV đối với pin mới và đã qua sử dụng để tối đa hóa công suất

Ogas trình diễn việc tái sử dụng/kiểm soát tích hợp pin lưu trữ EV đối với pin mới và đã qua sử dụng để tối đa hóa công suất

    ◆ Giao dịch trên thị trường cũng sắp diễn ra

    Hệ thống trình diễn được trang bị nhiều pin lưu trữ có thể tái sử dụng, v.v.

    Osaka Gas đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống lưu trữ năng lượng cố định kết hợp pin lưu trữ tái sử dụng từ xe điện. Chúng tôi sẽ thực hiện kiểm soát tích hợp pin lưu trữ với các đặc tính và tình trạng hư hỏng khác nhau, đồng thời kiểm tra xem có thể đạt được việc sạc và xả tối ưu hay không. Ý tưởng là giảm chi phí của hệ thống lưu trữ năng lượng và giảm tác động đến môi trường. Mục đích là sử dụng nó cho các dự án cắt giảm giờ cao điểm cho khách hàng và doanh nghiệp cung cấp nguồn điện điều chỉnh cho lưới điện.

    Zalo
    Hotline