Octopus Energy của Anh mua lại hai trang trại năng lượng mặt trời ở Mỹ

Octopus Energy của Anh mua lại hai trang trại năng lượng mặt trời ở Mỹ

  Hai trang trại năng lượng mặt trời ở khu vực Ohio và Pennsylvania có tổng công suất là 100MW.

  Giày sneaker và

  Các trang trại năng lượng mặt trời đã có sẵn các thỏa thuận cung cấp năng lượng dài hạn. Tín dụng: yoshi0511 / Shutterstock.

  Octopus Energy có trụ sở tại Vương quốc Anh đã thực hiện khoản đầu tư đầu tiên vào thị trường năng lượng tái tạo của Hoa Kỳ bằng cách mua lại hai cơ sở năng lượng mặt trời.

  Hai trang trại năng lượng mặt trời ở Ohio và Pennsylvania có tổng công suất là 100MW.

  Khoản đầu tư này là một phần trong kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD vào các dự án năng lượng tái tạo vào năm 2030 của công ty.

  Octopus đã mua lại hai cơ sở năng lượng mặt trời từ nhà phát triển dự án năng lượng tái tạo Vesper Energy Development của Hoa Kỳ với số tiền không được tiết lộ.

  Các trang trại năng lượng mặt trời đã có sẵn các thỏa thuận cung cấp năng lượng dài hạn.

  Octopus Energy hiện quản lý danh mục năng lượng mặt trời 2GW trên toàn thế giới.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline