Nhu cầu điện tăng tại các trung tâm dữ liệu, mở ra các giả định/được trình bày bởi ba bên tại cuộc họp đánh giá kịch bản cung cầu 50 năm

Nhu cầu điện tăng tại các trung tâm dữ liệu, mở ra các giả định/được trình bày bởi ba bên tại cuộc họp đánh giá kịch bản cung cầu 50 năm

    ◆ Những điều không chắc chắn như tiến bộ trong việc tiết kiệm năng lượng vẫn còn ở thế cân bằng.Ngày 5, Tổ chức Xúc tiến Quản lý Điện năng xuyên khu vực (một tổ chức có quy mô rộng) đã tổ chức một cuộc họp gồm các chuyên gia để đánh giá sự cân bằng cung cầu điện ở 2040 và 2050, đồng thời xem xét những biến động về nhu cầu do những thay đổi trong cơ cấu công nghiệp. Ba bên, trong đó có Viện Nghiên cứu Trung ương ngành Điện lực, đã phân tích mức độ tăng giảm nhu cầu trong tương lai và các yếu tố đối với từng ngành, bao gồm thép, ô tô và trung tâm dữ liệu (DC). Theo cả hai giả định, nhu cầu sẽ tăng khi bổ sung DC, nhưng mức tăng sẽ khác nhau tùy thuộc vào mô hình và tài liệu được tham chiếu cũng như cách tính các yếu tố không chắc chắn.

    Zalo
    Hotline