Nhật Bản thông qua dự luật thu giữ carbon

Nhật Bản thông qua dự luật thu giữ carbon

  Hôm thứ Sáu, quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật thiết lập hệ thống cấp phép cho các nhà điều hành doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công nghệ Thu giữ và Lưu trữ Carbon (CCS), giúp thu giữ carbon dioxide từ khí thải công nghiệp và lưu trữ nó sâu dưới lòng đất.

  Nhật Bản thông qua dự luật thu hồi carbon - Carbon Herald

  Hình ảnh: Anton Watman/Shutterstock

  Đạo luật mới được ban hành nhằm mục đích thúc đẩy một môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc thu hồi carbon ở Nhật Bản và đạt được mục tiêu của quốc gia là trở thành số 0 ròng vào năm 2050. Dự luật đã được phê duyệt và ban hành sau cuộc bỏ phiếu đa số trong phiên họp toàn thể của Hạ viện.

  Luật quy định rằng chính phủ sẽ xác định các khu vực cụ thể phù hợp để lưu trữ carbon dioxide và cấp giấy phép cho các doanh nghiệp được lựa chọn thông qua quy trình lựa chọn công khai.

  Các doanh nghiệp được cấp các giấy phép này sẽ nhận được “quyền khoan tiềm năng” để đánh giá sự phù hợp về mặt địa chất cho việc lưu trữ CO2, cũng như “quyền lưu trữ” để lưu trữ lượng carbon dioxide thu được.

  Ngoài ra, luật yêu cầu các nhà điều hành doanh nghiệp phải giám sát khả năng rò rỉ CO2 và buộc họ phải chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp xảy ra tai nạn, bất kể cố ý hay sơ suất.

  Hơn nữa, trong phiên họp toàn thể vào ngày 17 tháng 5, một đề xuất đã được đưa ra nhằm tạo ra một hệ thống trợ cấp nhằm bù đắp chênh lệch chi phí giữa hydro và khí đốt tự nhiên, nhằm mục đích thúc đẩy hydro trở thành nguồn năng lượng thế hệ tiếp theo. Đề xuất này cũng được thông qua với đa số phiếu và được ban hành thành luật.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:    https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:    https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline