nhà máy điện sinh khối Erex 20MW tại Việt Nam sử dụng trấu

nhà máy điện sinh khối Erex 20MW tại Việt Nam sử dụng trấu

  nhà máy điện sinh khối erex 20MW tại Việt Nam sử dụng trấu

  (出所:イーレックス)
  Lễ khởi công
  (Nguồn: erex)

  (出所:イーレックス)

  Render nhà máy điện sinh khối Hậu Giang khi hoàn thành
  (Nguồn: erex)

  Erex sẽ cùng phát triển "Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang" tại tỉnh Hậu Giang, Việt Nam, cùng với các công ty phát điện năng lượng tái tạo địa phương. Lễ hoàn thành được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 vừa qua. Đây sẽ là lần phát điện đầu tiên ở nước ngoài cho erex. Nhà máy điện này cũng sẽ là nhà máy điện sinh khối thương mại đầu tiên tại Việt Nam.

  Nhà máy điện sinh khối sử dụng trấu làm nhiên liệu chính và được sản xuất tại chỗ để tiêu thụ tại chỗ. Khoảng 130.000 tấn trấu được sử dụng làm chất đốt hàng năm. Điện được tạo ra sẽ được bán dựa trên hệ thống biểu giá bán điện (FIT) của Việt Nam. Giá mua là 8,47 US cent/kWh.

   "Dự án trợ cấp thiết bị trong Dự án hỗ trợ tài chính Cơ chế tín dụng chung (JCM)" của Bộ Môi trường năm 2022 đã được thông qua và các khoản trợ cấp đã được quyết định. Công việc xây dựng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10 năm 2024, vận hành thử sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11 năm 2024 và vận hành thương mại sẽ bắt đầu vào tháng 12 cùng năm.

  Đơn vị kinh doanh là Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh học Hậu Giang. Tỷ lệ đầu tư là 51% bởi erex, 10% bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 19% bởi Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Sơn Mỹ, một công ty năng lượng tái tạo địa phương. CTCP Nông nghiệp & Năng lượng tái tạo Ninh Thuận nắm giữ 9%, các công ty cung cấp nhiên liệu khác nắm giữ 11%.

  Nhu cầu điện ở Việt Nam đang tăng 10% mỗi năm, làm tăng sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Trong khi đó, quốc gia này đã cam kết đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050. Thông qua việc vận hành nhà máy điện này, chúng tôi đặt mục tiêu đạt được cả sự gia tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo và nguồn cung cấp năng lượng ổn định. Hơn nữa, nó sẽ góp phần tạo ra việc làm tại địa phương và phát triển nền kinh tế địa phương.

  Zalo
  Hotline