Nhà máy điện Komarugawa của Công ty Điện lực Kyushu giúp duy trì cân bằng cung cầu/tăng tần suất vận hành do mở rộng năng lượng tái tạo

Nhà máy điện Komarugawa của Công ty Điện lực Kyushu giúp duy trì cân bằng cung cầu/tăng tần suất vận hành do mở rộng năng lượng tái tạo

    ◆Hệ thống bơm có tốc độ thay đổi

    Nhà máy điện Omarugawa sử dụng hệ thống tốc độ thay đổi

    Nhà máy điện Komarugawa của Công ty Điện lực Kyushu (Thị trấn Kijyo, Tỉnh Miyazaki, bơm, 300.000 kW x 4 tổ máy) sử dụng hệ thống tốc độ thay đổi cho phép điều chỉnh công suất đầu vào trong quá trình vận hành bơm, giúp nguồn điện có thể tái tạo. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu ở khu vực Kyushu, nơi việc cung cấp năng lượng tiếp tục mở rộng. Số lượng hoạt động và số giờ vận hành đã tăng lên cùng với việc mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo, gây căng thẳng cho thiết bị, nhưng Nhà máy thủy điện Miyazaki của Kyushu Electric Power đang đáp ứng tần suất hoạt động ngày càng tăng bằng cách đảm bảo kiểm tra hàng ngày và định kỳ.

    Zalo
    Hotline