Nghiên cứu cho biết chi phí của hệ thống lưu trữ năng lượng trên giàn hydro ngoài khơi có thể giảm 75%

Nghiên cứu cho biết chi phí của hệ thống lưu trữ năng lượng trên giàn hydro ngoài khơi có thể giảm 75%

  Một nghiên cứu của công ty hydro xanh H2SEA của Hà Lan cho thấy chi phí cho hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) trên các giàn hydro ngoài khơi có thể giảm 75%, khiến việc sản xuất hydro xanh ngoài khơi trở thành một lựa chọn kinh tế khả thi làm nhiên liệu tái tạo trong tương lai.

  Giày sneaker và

  Được phép của H2SEA

  H2SEA cho biết họ đã điều tra các kịch bản giảm chi phí khác nhau để sản xuất hydro xanh ngoài khơi có kết nối với trang trại gió không nối lưới để cung cấp điện, đồng thời tuyên bố rằng nhờ có mạng lưới đối tác công nghệ, công ty có quyền truy cập vào dữ liệu chính xác về các khối xây dựng hydro.

  Công ty lưu ý rằng các cấu hình khác nhau đã được đánh giá, có tính đến cả độ ổn định của lưới điện và các tác động về chi phí, và một trong những cấu hình đã được lập mô hình, giúp giảm 75% chi phí của ESS.

  H2SEA cho biết thêm, một trong những chiến lược giảm chi phí liên quan đến việc tích hợp các máy biến áp khác nhau để tối ưu hóa không gian và chi phí trên mỗi megavolt-ampe/m2, cũng như việc sử dụng ESS thông minh. giảm yêu cầu về cơ sở hạ tầng.

  Xin nhắc lại, vào đầu năm 2024, H2SEA tiết lộ rằng với sự hợp tác của Đại học Công nghệ Delft (TU Delft), công ty đã thực hiện đánh giá các cấu trúc hỗ trợ dựa trên đơn cột cho các tuabin gió ngoài khơi sản xuất hydro.

  Vào thời điểm đó, H2SEA cho biết một trong những câu hỏi chính là liệu việc sản xuất hydro phân tán trên cấu trúc hỗ trợ dựa trên một cột của tuabin gió ngoài khơi có khả thi về mặt cấu trúc hay không.

  Hơn nữa, mục tiêu là xác định sự khác biệt về hình dạng cấu trúc hỗ trợ và đánh giá những thay đổi trong phương pháp thiết kế cấu trúc hỗ trợ tuabin gió ngoài khơi, bao gồm cả nền tảng sản xuất hydro phi tập trung.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline