Năng lượng hạt nhân “Nhiều bổ sung mới” / Liên minh xúc tiến thay thế Đảng Dân chủ Tự do xác nhận yêu cầu với chính phủ

Năng lượng hạt nhân “Nhiều bổ sung mới” / Liên minh xúc tiến thay thế Đảng Dân chủ Tự do xác nhận yêu cầu với chính phủ

    Tối ngày 24, ``Liên đoàn các nhà lãnh đạo thúc đẩy thay thế hạt nhân mới nhất nhằm hiện thực hóa một xã hội khử cacbon và duy trì và cải thiện quyền lực quốc gia'' của Đảng Dân chủ Tự do (chủ tịch: Tomomi Inada, thành viên Hạ viện) đã tổ chức một cuộc họp chung tại Tòa nhà Quốc hội vào tối ngày 24. Họ xác nhận rằng họ sẽ tiếp tục vận động chính phủ thực hiện 8 yêu cầu được đưa ra trong nghị quyết của cùng một hội đồng vào tháng 11 năm ngoái, bao gồm phát triển công nghệ để thay thế bằng các lò phản ứng cải tiến thế hệ tiếp theo và tăng cường chuỗi cung ứng. Về việc thay thế, thay vào đó, chính phủ sẽ tìm kiếm một “sự kết hợp rộng hơn giữa việc ngừng hoạt động và mở rộng mới cho từng nhà điều hành kinh doanh”, trái ngược với chính sách chỉ thay thế nhà máy trên cùng địa điểm với nhà máy đã ngừng hoạt động.

    Chủ tịch Inada phát biểu tại đại hội. Ông gọi đó là “thời điểm quan trọng” để nhận ra sự thay thế.

    Zalo
    Hotline