Năm công ty thiết bị điện lớn báo cáo kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024/Tất cả các công ty đều tăng doanh thu và lợi nhuận nhưng vẫn còn lo ngại về khả năng xây dựng trong năm tới

Năm công ty thiết bị điện lớn báo cáo kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024/Tất cả các công ty đều tăng doanh thu và lợi nhuận nhưng vẫn còn lo ngại về khả năng xây dựng trong năm tới

  Kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 của 5 công ty thiết bị điện lớn niêm yết được công bố vào ngày 26. Ngoài nhu cầu xây dựng từ các công ty điện lực, tất cả các công ty đều ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng do tư nhân tích cực đầu tư vào tái phát triển đô thị và xây dựng nhà máy, điều này cho thấy ngành này đang phát triển mạnh. Kyudenko đạt mức cao kỷ lục cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Đơn đặt hàng không hợp nhất, một chỉ số hàng đầu về hiệu quả kinh doanh, đã tăng ở bốn công ty. Mặt khác, trước khối lượng công việc xây dựng khổng lồ, các công ty buộc phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lực xây dựng và chi phí nhân công tăng cao do phải tuân thủ các quy định về giới hạn thời gian làm thêm giờ.

  Kết quả tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tháng 3 năm 2024 của 5 công ty xây dựng thiết bị điện lớn

  Trên cơ sở hợp nhất, doanh số bán hàng của toàn công ty đã tăng lên. Kyudenko và Yurtec đạt doanh thu cao kỷ lục kể từ khi họ bắt đầu công bố kết quả tài chính hàng quý do các yếu tố như tiến độ ổn định trong công việc xây dựng đang diễn ra. Về lợi nhuận, mặc dù mỗi công ty đều tăng chi phí liên quan đến đầu tư con người và xúc tiến chuyển đổi số để nâng cao năng suất nhưng họ vẫn đảm bảo được lợi nhuận nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ. Lợi nhuận của Kandenko tăng năm thứ ba liên tiếp và lợi nhuận của Yurtech tăng năm thứ tư liên tiếp.

  Dự báo thu nhập hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 dự kiến ​​sẽ tăng lợi nhuận hoạt động cho Kinden, Kyudenko và Yurtech, có tính đến chi phí lao động và tăng giá. Kandenko nói, “Năm tài chính này cực kỳ mạnh mẽ do sự kết hợp của một số yếu tố đặc biệt,” và dự báo cho năm tài chính tiếp theo sẽ có sự suy giảm mang tính phản động.

  Trong bối cảnh nhu cầu xây dựng tăng mạnh, khối lượng công việc phải làm tại mỗi công ty ngày càng chồng chất. Kandenko và Yurtech đã đạt được mức cao kỷ lục về số lượng công việc họ có trong tay. TENEC đặt mục tiêu tăng số lượng đơn đặt hàng bằng cách phát triển chiến lược các hoạt động bán hàng trong lĩnh vực trung hòa carbon (CN), dự kiến ​​sẽ tăng trưởng.

  Thách thức đối với tất cả các công ty là làm thế nào để đảm bảo hệ thống xây dựng và lợi nhuận trong khi dự đoán nhu cầu xây dựng tiếp tục tăng cao từ năm tài chính tiếp theo trở đi, đồng thời tuân thủ các quy định về giới hạn lao động làm thêm giờ đối với khối lượng công việc ngày càng tăng. Trong khi giá cả và chi phí lao động dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa, Yurtech tuyên bố rằng sự hiểu biết của ``(người đặt hàng) về chi phí đang ngày càng sâu sắc hơn.''

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline