Mục tiêu lắp đặt năng lượng mặt trời của khu vực công là 6GW, trong đó chính quyền địa phương sẽ nhận được 4,82GW

Mục tiêu lắp đặt năng lượng mặt trời của khu vực công là 6GW, trong đó chính quyền địa phương sẽ nhận được 4,82GW

  Bộ Môi trường đã công bố phân chia mục tiêu giới thiệu sản xuất điện mặt trời của khu vực công là ``6,0GW vào năm 2030.'' Theo báo cáo, mục tiêu lắp đặt các cơ sở thuộc sở hữu của chính phủ là khoảng 0,06 GW (60 MW), mục tiêu lắp đặt cho các cơ sở thuộc sở hữu của chính quyền địa phương là khoảng 4,82 GW và các nỗ lực bổ sung khác.

  (Nguồn: Bộ Môi trường)

  Giới thiệu tiềm năng và mục tiêu giới thiệu sản xuất điện mặt trời theo cơ sở tại các công trình công cộng ở địa phương
  (Nguồn: Bộ Môi trường)

   Điều này đã được công bố tại Hội nghị liên lạc giữa các Bộ, ngành liên quan về khử cacbon trong khu vực công, v.v. lần thứ 2 được tổ chức vào ngày 25 tháng 3.

   Kế hoạch thực hiện của chính phủ, được Nội các phê duyệt vào tháng 10 năm 2021, nhằm mục đích lắp đặt thiết bị phát điện mặt trời ở khoảng 50% trở lên số tòa nhà (bao gồm cả địa điểm) có thể được lắp đặt trong năm tài chính 2030 và kêu gọi "Kế hoạch đối phó với hiện tượng nóng lên toàn cầu". ". Chính phủ đang đi đầu trong việc tối đa hóa việc đưa năng lượng mặt trời vào các tòa nhà và đất thuộc sở hữu của chính quyền địa phương, phù hợp với kế hoạch thực hiện của chính phủ quốc gia.

   Ngoài ra, trong "Triển vọng cung và cầu năng lượng cho năm tài chính 2030" được công bố vào tháng 10 năm 2021, người ta ước tính rằng 6,0GW sản xuất điện mặt trời sẽ được đưa vào sử dụng vào năm tài chính 2030, trong đó khu vực công sẽ dẫn đầu. . Trên hết, "Kế hoạch thực hiện cải cách quy định" được Nội các phê duyệt vào tháng 6 năm 2022 sẽ đặt mục tiêu giới thiệu năng lượng tái tạo chủ yếu thông qua sản xuất điện mặt trời vào năm 2030 cho từng khu vực của chính quyền địa phương, thiết lập chu trình PDCA và Chính phủ sẽ cung cấp hỗ trợ, tư vấn và thông tin cho chính quyền địa phương.

   Vào tháng 9 năm 2023, Bộ Môi trường giữ vai trò là ban thư ký và thành lập Hội đồng liên lạc, bao gồm tất cả các bộ và cơ quan chính phủ, làm địa điểm cho chu trình PDCA nhằm đạt được mục tiêu giới thiệu 6,0GW. Mục tiêu giới thiệu là giới thiệu thiết bị phát điện mặt trời tới khoảng 50% tiềm năng phát điện mặt trời trở lên của chính quyền địa phương, được xác định thông qua Khảo sát năm 2020 về Tình trạng thực thi Đạo luật thúc đẩy các biện pháp đối phó với hiện tượng nóng lên toàn cầu ở chính quyền địa phương . Bộ.

   Tối đa hóa việc sử dụng năng lượng mặt trời đòi hỏi phải thực hiện một cách có hệ thống để đạt được mục tiêu. Các bộ, cơ quan liên quan sẽ cùng hợp tác để hỗ trợ, tư vấn và cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền của chính quyền địa phương, đồng thời sẽ xem xét đảm bảo ngân sách khi cần thiết.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:    https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:    https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline