Bộ Ngoại giao tổ chức Diễn đàn Kết nối vì Phát triển 2022

Bộ Ngoại giao tổ chức Diễn đàn Kết nối vì Phát triển 2022

  (nguồn từ Eurocham) 

  Bộ Ngoại giao tổ chức Diễn đàn Kết nối vì Phát triển 2022

  Cần 30 tỷ USD để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh cho Việt Nam 2
  Chiều ngày 8/4/2022, Bộ Ngoại giao (MOFA) và Vụ Hỗ trợ Ngoại giao địa phương đã tổ chức Diễn đàn Kết nối vì Phát triển 2022. Chủ đề của sự kiện là "Hội tụ nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững".

  Chủ tịch Alain Cany đã tham gia một cuộc thảo luận của ban hội thảo về “các giải pháp huy động nguồn lực để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh nhằm đảm bảo tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong bối cảnh mới”. Trong bài phát biểu của mình, ông Cany đã chia sẻ những sáng kiến xanh của một số thành viên EuroCham, bao gồm DEEP-C, Heineken, The Lego Group và Sanofi Việt Nam. Ông bày tỏ rằng tăng trưởng xanh, bền vững là trách nhiệm của tất cả mọi người và của tất cả các doanh nghiệp.

  Zalo
  Hotline