Mizuho triển khai hợp tác với LSEG để cho phép khách hàng đầu tư vào thị trường carbon

Mizuho triển khai hợp tác với LSEG để cho phép khách hàng đầu tư vào thị trường carbon

  Mizuho triển khai hợp tác với LSEG để cho phép khách hàng đầu tư vào thị trường carbon
  Công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng có trụ sở tại Tokyo Mizuho Financial Group đã công bố một thỏa thuận hợp tác mới với Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG), nhằm hỗ trợ sự phát triển của thị trường tín dụng carbon và cung cấp cho khách hàng khả năng tiếp cận thông tin và đầu tư vào thị trường carbon.

  Thỏa thuận mới sau khi LSEG ra mắt vào năm 2022 chỉ định Thị trường Carbon tự nguyện (VCM) dành cho các quỹ và công ty niêm yết trên thị trường của sàn giao dịch đang đầu tư vào các dự án khử cacbon đáp ứng các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận và dự kiến ​​sẽ tạo ra tín chỉ carbon, nhằm mục đích tạo điều kiện tài trợ cho các dự án giảm thiểu biến đổi khí hậu tạo ra tín chỉ carbon, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận cho các nhà đầu tư đang tìm cách đảm bảo nguồn cung tín dụng carbon dài hạn, có thể được các đơn vị VCM phát hành dưới dạng cổ tức.

  Theo sự hợp tác mới, Mizuho và LSEG đã đồng ý hợp tác cùng nhau để cung cấp cho khách hàng Mizuho khả năng tiếp cận các quỹ đầu tư và các công ty đã được chỉ định VCM. Ngoài ra, các công ty cũng sẽ tham gia vào các hoạt động cung cấp cho khách hàng Mizuho thông tin về tín chỉ carbon.

  Trong tuyên bố công bố thỏa thuận mới, Mizuho và LSEG cho biết:

  “Mizuho và LSEG xem tín dụng carbon như một cơ chế tài trợ có thể đẩy nhanh các nỗ lực khử cacbon và thông qua sự hợp tác này, chúng tôi mong muốn đóng góp cho các sáng kiến ​​khử cacbon toàn cầu.”

  Thỏa thuận mới là một phần của sự hợp tác tập trung vào tính bền vững giữa Mizuho và LSEG, được triển khai vào năm 2022, được khởi xướng bằng việc giới thiệu các giải pháp liên quan đến nhân quyền của LSEG cho khách hàng của Mizuho.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline