Mitsuhiko Takahashi làm chủ tịch Tobishima Construction/Tobishima Holdings, dự kiến ​​thành lập vào tháng 10

Mitsuhiko Takahashi làm chủ tịch Tobishima Construction/Tobishima Holdings, dự kiến ​​thành lập vào tháng 10

  Vào ngày 15, Tobishima Construction thông báo rằng Mitsuhiko Takahashi, Giám đốc, Giám đốc điều hành cấp cao kiêm Tổng Giám đốc của Trụ sở Quản lý, sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch của Tobishima Holdings (HD), một công ty cổ phần dự kiến ​​được thành lập vào ngày 1 tháng 10. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua.

  Mitsuhiko Takahashi

  Mitsuhiko Takahashi Tốt nghiệp Đại học Chuo năm 1985, gia nhập Tobishima Construction, trở thành giám đốc điều hành năm 2014, giám đốc điều hành năm 2019, giám đốc và giám đốc điều hành cấp cao năm 2020. 62 tuổi.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline