Marui mua điện từ 3,7MW của 33 nhà máy điện mặt trời thông qua PPA bên ngoài

Marui mua điện từ 3,7MW của 33 nhà máy điện mặt trời thông qua PPA bên ngoài

  Các công ty điều hành của Tập đoàn Marui, Marui (Nakano-ku, Tokyo) và Marui Companies (Nakano-ku, Tokyo), đang hợp tác với Japan Energy System (JPN, Takamatsu City) và Tokyo Century (Chiyoda-ku, Tokyo) để xây dựng một cơ sở mới. Xây dựng mô hình PPA (hợp đồng mua bán điện) bên ngoài sử dụng các nhà máy điện mặt trời. Nó được công bố vào ngày 16 tháng 4.

  (Nguồn: Được phát hành chung bởi JPN, Tokyo Century, Marui và Marui Companies)

  Kế hoạch kinh doanh
  (Nguồn: Phát hành chung bởi JPN, Tokyo Century, Marui và Marui Companies)

  Trong dự án này, ADD Energy No. 1 LLC (Chiyoda-ku, Tokyo), do JPN và Tokyo Century thành lập, sẽ xây dựng 33 nhà máy điện mặt trời mới không sử dụng hệ thống giá bán điện (FIT). Trong đó bao gồm 2 dự án kết nối điện áp cao và 31 dự án kinh doanh điện áp thấp, với tổng công suất 3,7MW. Hầu hết các nhà máy điện đều đã đi vào hoạt động.

  Điện được tạo ra sẽ được cung cấp cho các cơ sở có nhu cầu như Kashiwa Modi, thuộc sở hữu của Marui, thông qua Marui Companies, một nhà cung cấp điện bán lẻ. Dự kiến ​​hơn 70% tổng sản lượng điện sẽ được cung cấp cho các cơ sở nhu cầu của Tập đoàn Marui, chiếm khoảng 30% lượng điện sử dụng.

  Cơ sở Marui sẽ chịu trách nhiệm về công việc điều chỉnh cung và cầu (xây dựng và nộp kế hoạch phát điện) liên quan đến PPA bên ngoài cơ sở. Ngoài ra, Cơ sở Marui sẽ bù đắp phần thiếu hụt mà năng lượng mặt trời từ các nguồn điện bên ngoài không thể bù đắp được.

  Dự án đã được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp lựa chọn ``trợ cấp nhằm thúc đẩy giới thiệu sản xuất điện mặt trời do người tiêu dùng dẫn đầu''. Việc quản lý tài sản của ADD Energy No. 1 sẽ do A&Tm (Chiyoda-ku, Tokyo), một công ty con của Tokyo Century, đảm nhiệm. JPN sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn và phát triển địa điểm, thiết kế và xây dựng nhà máy điện cũng như quản lý và bảo trì cơ sở vật chất.

  MARUI GROUP đặt mục tiêu nâng tỷ lệ điện có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo trong tổng lượng điện tiêu thụ của tập đoàn lên 70% vào năm tài chính 2025 và 100% vào năm tài chính 2030. Vào tháng 7 năm 2018, chúng tôi đã tham gia sáng kiến ​​quốc tế ``RE100'', nhằm mục đích mua 100% điện năng cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi từ năng lượng tái tạo.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:     https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:     https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline