Marubeni hợp tác chiến lược và vốn với Folofly

Marubeni hợp tác chiến lược và vốn với Folofly

  Marubeni hợp tác chiến lược và vốn với Folofly
  Ngày 31 tháng 1 năm 2023
  Tập đoàn Marubeni

  Tập đoàn Marubeni (sau đây gọi là “Marubeni”) đã thành lập liên minh kinh doanh và vốn với Folofly Inc. (sau đây gọi là “Folofly”), công ty lập kế hoạch, thiết kế, phát triển và bán xe điện thương mại. Marubeni Automotive Corporation (sau đây gọi là “M-Auto”), công ty con 100% của Marubeni, sẽ hỗ trợ bán hàng và dịch vụ hậu mãi của Folofly EVs với tư cách là đại diện bán hàng.

  Folofly

  Xe điện thương mại của Folofly
  Folofly đã phát triển xe điện thương mại chuyên dùng để giao hàng chặng cuối*1 và bắt đầu bán tại Nhật Bản vào năm 2022. Công ty đã bắt đầu giao xe cho khách hàng, chủ yếu là các công ty hậu cần lớn và sẽ phát triển xe điện thương mại ở nhiều phân khúc khác nhau, từ hạng nhẹ xe tải thương mại đến xe thương mại lớn, dựa trên nhu cầu của khách hàng. Ngoài xe điện thương mại, Folofly cũng đang hướng tới phát triển cơ sở hạ tầng sạc, điều cần thiết cho sự phổ biến của xe điện, cũng như cơ sở hạ tầng hoán đổi pin.

  Kể từ khi Folofly bắt đầu bán xe điện thương mại vào năm 2022, M-Auto đã hỗ trợ giới thiệu xe điện Folofly cho người dùng đội xe trong nước, cung cấp cơ sở hạ tầng sạc và thiết lập mạng lưới dịch vụ hậu mãi. Theo liên minh chiến lược, M-Auto sẽ củng cố doanh số Folofly EV bằng cách cung cấp các sản phẩm có liên quan như hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS), bộ sạc EV và các bộ phận hậu mãi do M-Auto xử lý.

  Marubeni đặt mục tiêu phát triển và cung cấp dịch vụ quản lý đội xe*2 cho xe điện thương mại, đồng thời góp phần hiện thực hóa một xã hội khử cacbon bằng cách hỗ trợ phổ biến xe điện.

  *1 Đoạn giao hàng từ cơ sở giao hàng đến điểm giao hàng cuối cùng.
  *2 Dịch vụ này cung cấp tất cả các hành động để tổ chức và điều phối việc mua sắm, bảo trì, sửa chữa và thanh lý xe điện, bao gồm cả dịch vụ cấp vốn và cho thuê xe. Ngoài ra, việc giám sát các hoạt động của đội xe giúp có thể liên tục nâng cao hiệu quả và giảm chi phí, cũng như đưa ra các quyết định về quản lý tài sản, điều phối và định tuyến phù hợp cũng như mua và xử lý phương tiện.

  Folofly
  Công ty: Folofly Inc.
  Địa điểm: Tòa nhà Đổi mới Khoa học Quốc tế, Đại học Kyoto, Yoshida-honmachi, Sakyo-Ku, Kyoto-Shi, Kyoto, Nhật Bản
  Người đại diện: Chủ tịch Hiroyasu Koma
  Thành lập: Tháng 8 năm 2021
  Kinh doanh: Lập kế hoạch, thiết kế, phát triển và bán xe điện thương mại
  Trang web: https://folofly.com/

  Zalo
  Hotline