Mảng năng lượng kỹ thuật số đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh số trong năm tài chính 2030 / Mitsubishi Electric

Mảng năng lượng kỹ thuật số đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh số trong năm tài chính 2030 / Mitsubishi Electric

    Mở rộng ở Châu Âu và Hoa Kỳ/sức mạnh trong công nghệ quản lý năng lượng phân tán

    Mitsubishi Electric sẽ tăng doanh thu của mảng kinh doanh năng lượng kỹ thuật số, chẳng hạn như hệ thống quản lý nguồn năng lượng phân tán (DERMS) và điều chỉnh cung cầu, lên 120 tỷ yên trong năm tài chính 2030, gần gấp đôi mức hiện tại.Đó là một kế hoạch. Hướng tới phát triển thị trường Châu Âu và Châu Mỹ nơi năng lượng tái tạo đang lan tỏa và mở rộng. Vào tháng 4 năm 2012, chúng tôi sẽ thiết lập một cơ cấu tổ chức để thúc đẩy mở rộng ra nước ngoài bằng cách sử dụng công nghệ DERMS của Giải pháp lưới điện thông minh hơn (SGS) mà chúng tôi đã mua vào năm 2009.

    Zalo
    Hotline