Ký kết thỏa thuận phát triển thị trường hạ tầng Nigeria với Tập đoàn CNTIC và công ty tư vấn S&M

Ký kết thỏa thuận phát triển thị trường hạ tầng Nigeria với Tập đoàn CNTIC và công ty tư vấn S&M

    Ký kết thỏa thuận phát triển thị trường hạ tầng Nigeria với Tập đoàn CNTIC và công ty tư vấn S&M

    Ngày 27 tháng 11 năm 2021, ông Li Yanfei, trưởng đại diện tại Việt Nam của Tập đoàn CNTIC Trung Quốc, ông Lê Ngọc Ánh Minh, chủ tịch điều hành Pacific Group và bà Nguyễn Quế Phương, tổng giám đốc Công ty tư vấn đầu tư S&M đã ký kết thỏa thuận phát triển thị trường năng lượng tại Nigeria, Tây Phi.

    Theo thỏa thuận ký kết, S&M sẽ tập hợp các dự án kêu gọi đầu tư của Chính phủ Nigeria về hạ tầng năng lượng, năng lượng sạch và mở rộng thêm dự án năng lượng nông nghiệp. Pacific Group hỗ trợ công tác phát triển dự án và Tập đoàn CNTIC hỗ trợ công tác đầu tư tài chính dự án.

    Zalo
    Hotline