Ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Petechim, thành viên của PV Oil

Ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Petechim, thành viên của PV Oil

  Ngày 10 tháng 4 năm 2021, đại diện Petechim, Doanh nghiệp thương mại trực thuộc PV Oil bà Đỗ Thị Bích Hà và ông Lê Ngọc Ánh Minh đại diện Pacific Group đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh về việc tham gia phát triển các dự án khu công nghiệp ứng dụng năng lượng mặt trời để đón nhà đầu tư Nhật Bản 

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh có giá trị trong vòng 10 năm. Phía Pacific Group đóng góp thế mạnh từ việc kêu gọi đầu tư Nhật Bản và quốc tế vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và khu công nghiệp. Phía Petechnim đóng góp thế mạnh mạng lưới logistics ngành dầu khí và tổ chức thi công các dự án hạ tầng khu công nghiệp và năng lượng mặt trời

  Thông tin về Petechim tại: https://petechim.com.vn/ 

  Petechim là doanh nghiệp thương mại ngành dầu khí, logistics, hậu cần dầu khí, hàng không. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động

  On April 10, 2021, representatives of Petechim, a commercial enterprise directly under PV Oil, Ms. Nguyen Thi Bich Ha and Mr. Le Ngoc Anh Minh, representing Pacific Group, signed a business cooperation contract to participate in the development of solar energy industrial park project to welcome Japanese investors

  Business cooperation contract is valid for 10 years. Pacific Group has contributed strength from calling for Japanese and international investment in renewable energy and industrial zones. Petechnim's side contributes strongly to the logistics network of the oil and gas industry and organizes the construction of infrastructure projects in industrial parks and solar energy.

  Information about Petechim at: https://petechim.com.vn/

  Petechim is a trading house in oil and gas, oil and gas logistics, and aviation. Here are some working images

   

  Zalo
  Hotline