Khuyến khích sử dụng CCUS: Mở rộng giới thiệu trong các dự án xây dựng thành phố, cộng điểm và trợ cấp chi phí/Khảo sát của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch

Khuyến khích sử dụng CCUS: Mở rộng giới thiệu trong các dự án xây dựng thành phố, cộng điểm và trợ cấp chi phí/Khảo sát của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch

   Chính quyền địa phương thường xuyên có xu hướng đánh giá các nhà thầu chính chủ động giới thiệu và sử dụng Hệ thống nâng cao nghề nghiệp xây dựng (CCUS). Theo kết quả khảo sát mới nhất do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch tổng hợp (tính đến ngày 21/8), việc xây dựng hạng C dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ, trên cơ sở được sự đồng ý của hiệp hội ngành xây dựng các địa phương ở TP. mỗi tỉnh đã triển khai hoặc đang có kế hoạch sử dụng CCUS. 45 tỉnh ngoại trừ Aomori và Yamagata. Năm tỉnh đã thông báo rằng họ sẽ thực hiện chương trình này từ năm tài chính 2023 trở đi. Xu hướng tương tự đang gia tăng trong các dự án xây dựng do các tỉnh và thành phố đặt hàng.

  Xây dựng mô hình sử dụng CCUS của xây dựng hạng C dưới sự quản lý trực tiếp là cơ chế cộng điểm trong đánh giá hiệu quả xây dựng khi mức tỷ lệ đăng ký kinh doanh, tỷ lệ đăng ký công nhân lành nghề và tỷ lệ tích lũy lịch sử công việc (tỷ lệ chạm thẻ) thể hiện trong các thông số kỹ thuật đặc biệt là đạt được. Năm tỉnh, Ibaraki, Chiba, Kanagawa, Niigata và Mie, đã công bố triển khai sau năm tài chính 2011.

  Tất cả các tổ chức đã giới thiệu hoặc đang xem xét các đánh giá của công ty bởi CCUS đối với công trình xây dựng do các tỉnh đặt hàng. 41 quận đã thực sự đưa ra các biện pháp khuyến khích như đánh giá doanh nghiệp để giới thiệu CCUS, và sáu quận còn lại là Aomori, Yamagata, Chiba, Tokyo, Toyama và Kochi cũng đã đặt ra kế hoạch xem xét giới thiệu đánh giá doanh nghiệp. Xem xét việc phân tích các ưu đãi ở 41 quận theo nội dung, 22 quận đã thêm điểm trong đánh giá hiệu suất xây dựng của xây dựng mô hình bằng CCUS, 21 quận đã thêm điểm trong phương pháp đánh giá toàn diện đấu thầu, 13 quận đã thêm điểm trong tư cách tham gia đấu thầu, và các chi phí như đầu đọc thẻ, 16 quận phụ. Nhiều nhóm đã thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích và hai quận Gunma và Miyazaki đã áp dụng tất cả các biện pháp khuyến khích này.

  Một phong trào tương tự cũng đang lan rộng trong việc xây dựng theo lệnh của các thành phố, phường, thị trấn và làng mạc, theo sự chỉ đạo của chính quyền trung ương và tỉnh. Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, tính đến cuối tháng 7, 4 thành phố và thị trấn, bao gồm Thành phố Koriyama, tỉnh Fukushima, đã bổ sung điểm trong đánh giá hiệu quả thi công xây dựng mô hình bằng CCUS và Thành phố Fukushima. Phường Setagaya, Tokyo và Phường Ota, Tokyo đã được cộng điểm trong quá trình đánh giá toàn diện đấu thầu, 40 đô thị, trong đó có 23 đô thị, đã được cộng điểm về năng lực tham gia đấu thầu. Thành phố Koriyama đang triển khai tất cả những điều này và hỗ trợ việc giới thiệu CCUS của nhà thầu chính.

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch có kế hoạch sử dụng các diễn đàn như Hội đồng liên lạc kinh doanh hợp đồng công trình công cộng tỉnh (Liên đoàn hợp đồng công tỉnh) được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau để kêu gọi phản ứng chủ động.

  Zalo
  Hotline