Khu vực PG/Aichi Điện lực Chubu (Chi nhánh Asahi Meito, Chi nhánh Ichinomiya, Chi nhánh Handa)

Khu vực PG/Aichi Điện lực Chubu (Chi nhánh Asahi Meito, Chi nhánh Ichinomiya, Chi nhánh Handa)

    ◆ Đưa ra các giải pháp phù hợp với các vấn đề và nhu cầu của địa phương

    Vào tháng 4 năm nay, Lưới điện Chubu đã tổ chức lại cơ cấu chi nhánh từ 6 lên 19 chi nhánh và thông qua các hoạt động kinh doanh tự chủ, Lưới điện này đang tăng cường khả năng đáp ứng các nhu cầu khác nhau cũng như cơ cấu cung cầu của từng khu vực. Tại tỉnh Aichi, khu vực chi nhánh Nagoya trước đây đã được đổi thành bốn văn phòng chi nhánh: Nagoya, Asahimeito, Ichinomiya và Handa. Trong phần đặc biệt này, chúng tôi sẽ giới thiệu các khu vực cung ứng của Chi nhánh Asahi Meito, Chi nhánh Ichinomiya và Chi nhánh Handa thông qua cuộc trò chuyện với giám đốc chi nhánh và các chủ đề gần đây.

    Zalo
    Hotline