Kết quả kinh doanh quý 4 của TATA Power tót, tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo

Kết quả kinh doanh quý 4 của TATA Power tót, tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Kết quả kinh doanh quý 4 của TATA Power tót, tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo


  Điểm nổi bật:
  Tata Power vẫn được định vị là có tốc độ tăng trưởng rất mạnh, nhờ vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo.
  Khoản đầu tư 4.000 Rs gần đây cho nhánh năng lượng tái tạo của mình với mức định giá cao hơn các công ty cùng ngành đã định vị chắc chắn rằng công ty là một công ty được các nhà đầu tư nước ngoài yêu thích về khả năng thực thi của mình.
  Tata Power Company đã báo cáo lợi nhuận hợp nhất tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước ở mức 632 Rs cho quý kết thúc vào tháng 3 năm 2022. Doanh thu từ hoạt động đã tăng 15,4% lên 11.960 Rs trong quý. Công ty đã báo cáo tổng thu nhập là Rs. 12219,36 crores trong khoảng thời gian kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022 so với Rs. 11018,73 crores trong khoảng thời gian kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

  Công ty đã công bố lợi nhuận ròng Rs. 503,11 crores cho khoảng thời gian kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022 so với Rs. 425,81 crores cho giai đoạn kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

  Lợi nhuận hợp nhất trước khi các mặt hàng đặc biệt tăng 76% so với cùng kỳ lên 775 Rs crore so với cùng kỳ năm trước, công ty cho biết trong hồ sơ BSE.

  Công ty đã báo cáo khoản lỗ suy giảm 468 Rs crore như một khoản đặc biệt sau khi bán bộ phận kỹ thuật chiến lược của mình cho Tata Advanced Systems và trích lập khoản dự phòng giảm giá 150 Rs crore như một khoản đặc biệt sau khi đánh giá lại khả năng thu hồi của khoản đầu tư vào Adjaristsqali Hà Lan B.V. (ABV ), được tổ chức thông qua công ty con do Tata Power International Limited (TPIPL) sở hữu 100% vốn.

  Doanh thu từ các hoạt động trong quý đã tăng 15,4% lên 11,960 Rs crore so với cùng kỳ năm trước.

  Trong cả năm, Tata Power đã báo cáo tổng thu nhập là 43.735,63 crores Rs cho năm tài chính 22 so với 33142,55 crores Rs trong Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021.
  Lợi nhuận ròng cho năm tài chính 22 đạt 1741,46 Rs so với lợi nhuận ròng là 127,38 Rs cho Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021.

  “Chúng tôi đã kết thúc năm tài chính 22 một cách thành công, với mức tăng trưởng LNST quý thứ 10 liên tiếp, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trên diện rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh bao gồm sản xuất, truyền tải, phân phối bao gồm Odisha và năng lượng tái tạo,” Tiến sĩ Praveer Sinha, Giám đốc điều hành & Giám đốc điều hành cho biết.

  Tata Power cho biết họ đã duy trì tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,5 mặc dù chi tiêu vốn được thực hiện để tăng trưởng năng lượng tái tạo và các doanh nghiệp truyền tải & phân phối thông qua quản lý vốn lưu động mạnh mẽ.

  Lợi nhuận danh mục đầu tư tái tạo của nó đã tăng 60% so với cùng kỳ năm trước trong Q4FY22 do việc bổ sung thêm công suất 707 MW trong năm FY22.

  Công ty đang nghe ngóng về việc mở rộng nhanh chóng năng lượng tái tạo và danh mục đầu tư sạc EV dựa trên khoản đầu tư 4.000 Rs sắp tới của tập đoàn BlackRock Real Assets, bao gồm Công ty đầu tư Mubadala vào Nền tảng năng lượng tái tạo của Tata Power, Năng lượng tái tạo Tata Power .

  Trong phân khúc năng lượng mặt trời trên mái nhà, công ty có đơn đặt hàng là 516 Rs crore tính đến tháng 3 năm 2022, trong khi họ đã lắp đặt mạng lưới hơn 1.500 bộ sạc xe điện công cộng và bán công cộng với hơn 550 bộ sạc khác trong các giai đoạn lắp đặt khác nhau. Dự án chiến thắng gần đây nhất là tại cuộc đấu giá Tranche V Hybrid của SECI, nơi nó giành được công suất 600 MW với giá thầu 2,5 Rs / kW.

  Zalo
  Hotline