Kế hoạch sản xuất thủy điện được tối ưu hóa với ba loại hệ thống hỗ trợ của AI/Chubu Electric Power

Kế hoạch sản xuất thủy điện được tối ưu hóa với ba loại hệ thống hỗ trợ của AI/Chubu Electric Power

    ◇ 1/4 thời gian xây dựng công thức

    Ngày 15, Công ty TNHH Điện lực Chubu công bố sẽ phát triển hệ thống sử dụng 3 loại AI (trí tuệ nhân tạo) để hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát điện tối ưu cho các nhà máy thủy điện.TCA thông báo đã được phát triển với Osamu Kuribayashi, Chủ tịch TCA. Dựa trên lượng nước chảy vào đập và lượng nước sẵn có để sử dụng sẽ xây dựng phương án phát điện tối ưu cho các mục đích như tối đa hóa lượng điện bán ra.

    Zalo
    Hotline