Kế hoạch mới của Tohoku Electric Power nhằm sử dụng năng lượng mặt trời bắt đầu từ tháng 4/nhằm tạo ra nhu cầu ban ngày

Kế hoạch mới của Tohoku Electric Power nhằm sử dụng năng lượng mặt trời bắt đầu từ tháng 4/nhằm tạo ra nhu cầu ban ngày

    Công ty Điện lực Tohoku đã thông báo vào ngày 18 rằng họ sẽ bắt đầu cung cấp gói giá điện mới, ``Yoriso Plus Ohisama e-Value'', bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Khách hàng mục tiêu ở sáu quận Tohoku và quận Niigata là Ohisama Ecocut, công ty sử dụng điện mặt trời để đun nóng nước vào ban ngày và khách hàng sống trong những ngôi nhà hoàn toàn sử dụng điện được trang bị máy phát điện mặt trời. Bằng cách tạo ra nhu cầu ban ngày, nó sẽ kích thích khả năng tự tiêu thụ và hạn chế việc kiểm soát sản lượng năng lượng tái tạo.

    Phương án giá mới nhằm mục đích thu hút những khách hàng đang cân nhắc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời và những khách hàng sắp hoàn thành FIT (giá ưu đãi). Đơn giá điện là 35,27 yên/kWh vào mọi thời điểm, ngày thường và ngày lễ.

    Zalo
    Hotline