Kawasaki Heavy Industries dự kiến ​​thương mại hóa DAC vào năm 2025/đặt mục tiêu thu 1 triệu tấn mỗi năm

Kawasaki Heavy Industries dự kiến ​​thương mại hóa DAC vào năm 2025/đặt mục tiêu thu 1 triệu tấn mỗi năm

    Kawasaki Heavy Industries đặt mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh Thu hồi không khí trực tiếp (DAC) lên khoảng 50 tỷ yên vào năm 2030. Công ty sẽ bắt đầu kinh doanh vào khoảng năm 2025 bằng cách chứng minh nhà máy có khả năng thu giữ 20.000 tấn carbon dioxide (CO2) mỗi năm, mở đường cho các hoạt động quy mô lớn hơn. Mục đích là xây dựng các cơ sở quy mô lớn có khả năng sản xuất 500.000 đến 1 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030. Công ty có kế hoạch đẩy mạnh kinh doanh tại các khu vực có đất phù hợp để lưu trữ CO2 và nguồn năng lượng tái tạo dồi dào để cung cấp điện cho thiết bị.

    Zalo
    Hotline