JERA, West HD hoàn tất thỏa thuận năng lượng mặt trời Nhật Bản 1GW

JERA, West HD hoàn tất thỏa thuận năng lượng mặt trời Nhật Bản 1GW

  JERA, West HD hoàn tất thỏa thuận năng lượng mặt trời Nhật Bản 1GW
  Các dự án sẽ được phát triển trong bốn năm tại các địa điểm mới và các nhà máy điện cũ

  Jera và West Holdings Corporation (West HD) đã hoàn thành một liên minh để phát triển 1GW các dự án điện mặt trời tại Nhật Bản.

  Theo thỏa thuận, cả hai công ty sẽ phát triển các dự án điện mặt trời cho JERA tại các địa điểm mới và tại các địa điểm cũ của nhà máy điện Jera ở Nhật Bản.

  Họ có tổng mục tiêu phát triển ít nhất là 1GW trong vòng 4 năm đến cuối năm FY2025.

  Nếu các dự án được phát triển ở quy mô quy định trong thỏa thuận, Jera sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất năng lượng mặt trời lớn nhất Nhật Bản.

  Hai công ty sẽ phát triển, xây dựng và vận hành các dự án phát điện bằng năng lượng mặt trời với sự hiểu biết và hợp tác của cộng đồng địa phương trên cơ sở quan tâm đến môi trường.

  Jera cũng đã ký một thỏa thuận mua cổ phần với một cổ đông của West HD để mua lại khoảng 2,3% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

  Jera cho biết, sản xuất điện mặt trời, với công nghệ đã được thiết lập và thời gian xây dựng tương đối ngắn, là một lựa chọn đầy hứa hẹn trong ngắn hạn để tăng công suất lắp đặt của năng lượng tái tạo ở Nhật Bản.

  Hai công ty cũng đồng ý xem xét việc West HD bán cho Jera lượng điện do các cơ sở sản xuất điện năng lượng mặt trời do West HD sở hữu và vận hành, đồng thời tìm hiểu các cơ hội kinh doanh sản xuất điện mặt trời chung cho các bên thứ ba ở Nhật Bản và nước ngoài.

  Zalo
  Hotline