JERA ký thỏa thuận với Microsoft Hoa Kỳ để tăng cường hợp tác chiến lược/phát triển nhà máy điện kỹ thuật số

JERA ký thỏa thuận với Microsoft Hoa Kỳ để tăng cường hợp tác chiến lược/phát triển nhà máy điện kỹ thuật số

     JERA thông báo vào ngày 11 rằng họ đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Microsoft của Hoa Kỳ, công ty đầu tiên trong ngành năng lượng trong nước. Bằng cách sử dụng kiến ​​thức của Microsoft, chúng tôi sẽ tăng cường sáng kiến ​​nhà máy điện kỹ thuật số (DPP) do JERA thúc đẩy. Ngoài việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy nhiệt điện của mình, công ty sẽ bán gói DPP đã phát triển cho các công ty phát điện ở Nhật Bản và châu Á. Ngoài ra, hai công ty đã thiết lập một hệ thống xem xét các hoạt động kinh doanh mới sẽ dẫn đến cải cách phong cách làm việc trong ngành năng lượng. Bằng cách tận dụng kiến ​​thức và cơ sở khách hàng của nhau, chúng tôi mong muốn phát triển các giải pháp sẽ trở thành nguồn doanh thu mới.

    Zalo
    Hotline