IHI ký biên bản ghi nhớ với Yara về trao đổi/hợp tác nhiên liệu amoniac ở Ấn Độ

IHI ký biên bản ghi nhớ với Yara về trao đổi/hợp tác nhiên liệu amoniac ở Ấn Độ

  ◆ Hợp tác trong vận tải hàng hải

  IHI công bố vào ngày 22 rằng họ đã ký một biên bản ghi nhớ với Yara International của Na Uy để khám phá sự hợp tác trong việc cung cấp nhiên liệu amoniac. Nếu IHI dư thừa hoặc thiếu amoniac mà họ dự định mua ở Ấn Độ, họ sẽ dàn xếp với Yara. Điều này bao gồm các hàng hóa được vận chuyển từ Ấn Độ bằng tàu Yala. IHI có kế hoạch tham gia kinh doanh bán nhiên liệu amoniac, với mục đích tăng tính linh hoạt của danh mục mua sắm của mình.

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:  
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline