Iberdrola, Ngân hàng Thế giới để mắt tới các dự án gió ngoài khơi, hydro xanh ở các thị trường mới nổi

Iberdrola, Ngân hàng Thế giới để mắt tới các dự án gió ngoài khơi, hydro xanh ở các thị trường mới nổi

  Iberdrola và Ngân hàng Thế giới, thông qua tổ chức đầu tư khu vực tư nhân, Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), đã ký một thỏa thuận vay trị giá 300 triệu euro để phát triển các dự án năng lượng tái tạo ở các quốc gia phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, bao gồm Maroc, Ba Lan và Việt Nam.

  IFC đã phân bổ đợt đầu tiên trị giá 170 triệu euro để hỗ trợ các dự án gió trên bờ ở Ba Lan. Iberdrola và IFC cũng đang đánh giá các phương án hợp tác trong việc phát triển các dự án năng lượng như  gió ngoài khơi và hydro xanh  tại các thị trường mới nổi khác. 

  Khoản vay này tiếp nối hai khoản vay xanh khác liên quan đến các mục tiêu bền vững được cấp cho Iberdrola, bao gồm một khoản vay trị giá 155 triệu USD vào tháng 5 năm 2023 và một khoản vay khác trị giá 115 triệu USD vào tháng 7 năm 2022, cả hai đều được cấp cho chi nhánh của Iberdrola ở Brazil, Neoenergia.

  “Khoản vay này sẽ cho phép Iberdrola tiếp tục đóng góp vào quá trình chuyển đổi năng lượng, khử cacbon và điện khí hóa ở các nước đang phát triển, những nước vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch. Nó cũng củng cố IFC như một trong những đồng minh chính của chúng tôi trong việc tài trợ cho các dự án tái tạo,”  ông José Sainz Armada , Giám đốc Tài chính, Kiểm soát và Phát triển Doanh nghiệp của Iberdrola cho biết  .

  Alfonso García Mora , Phó Chủ tịch khu vực Châu Âu, khu vực Latinh  cho biết  : “Khoản vay này là một bước quan trọng trong Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng IFC-Iberdrola toàn cầu, nhằm hỗ trợ Iberdrola mở rộng và tái gia nhập vào các thị trường mới nổi cần khử cacbon trong ma trận năng lượng của họ”. Mỹ và Caribe tại IFC.

  Iberdrola lưu ý rằng khoản vay hiện tại có liên quan đến các tiêu chí ESG (quản trị môi trường, xã hội và doanh nghiệp) và phải đáp ứng hai mục tiêu chiến lược ESG của Iberdrola.

  Mục tiêu đầu tiên là giảm hơn 60% lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp tuyệt đối của công ty vào năm 2030 so với mức cơ sở năm 2020, bao gồm các phạm vi 1, 2 và 3, từ các hoạt động, khách hàng và chuỗi cung ứng của công ty. Mục tiêu thứ hai là tăng hơn gấp đôi công suất năng lượng tái tạo được lắp đặt của Iberdrola vào năm 2030, đến cuối quý 3 năm 2023 đã vượt quá 41.000 MW.  

  Zalo
  Hotline