IAEA bắt đầu điều tra Kashiwazaki-Kariwa/bảo vệ vật liệu hạt nhân cho đến ngày 2 tháng sau

IAEA bắt đầu điều tra Kashiwazaki-Kariwa/bảo vệ vật liệu hạt nhân cho đến ngày 2 tháng sau

  Vào ngày 25, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã bắt đầu cuộc điều tra về việc bảo vệ vật liệu hạt nhân tại Nhà máy Điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa của Công ty Điện lực Tokyo. Thời gian là 9 ngày cho đến ngày 2 tháng 4. Một hội đồng gồm năm thành viên gồm các quan chức an ninh hạt nhân của IAEA và các chuyên gia bên ngoài sẽ xem xét các nỗ lực cải thiện việc bảo vệ vật liệu hạt nhân. IAEA dự kiến ​​sẽ biên soạn một báo cáo sau khi hoàn tất cuộc điều tra. Công ty Điện lực Tokyo (HD) sẽ sử dụng kết quả đánh giá của IAEA trong các nỗ lực cải tiến hơn nữa.

  Sau phần khai mạc, ông Huck (người thứ hai từ phía trước) tiến vào khuôn viên nhà máy điện để điều tra.
  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:  
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline