Hycamite đảm bảo sự hỗ trợ 25 triệu euro cho công nghệ nhiệt phân metan

Hycamite đảm bảo sự hỗ trợ 25 triệu euro cho công nghệ nhiệt phân metan

  Hycamite TCD Technologies đã huy động được 25 triệu euro (28,1 triệu USD) để hỗ trợ công nghệ nhiệt phân metan nhằm sản xuất hydro carbon thấp.

  hycamite-secures-e25m-backing-for-it-methane-nhiệt phân-công nghệ

  Với các khoản đầu tư đến từ Tập đoàn Sojitz, Stephen Industries, Quỹ Khí hậu Phần Lan, HAI Kapital, Holdix và Turret, khoản tài trợ này là một lá phiếu tín nhiệm đối với công nghệ sản xuất hydro carbon thấp và carbon rắn của công ty Phần Lan.

  Công nghệ này phân hủy khối lượng lớn khí mêtan thành các nguyên tố cấu thành là hydro và cacbon, đồng thời không thải khí thải nhà kính (GHG) vào khí quyển.

  Chia sẻ:
  Zalo
  Hotline