Hướng tới không phát thải: Vai trò của H̲y̲d̲r̲o̲g̲e̲n̲ F̲u̲e̲l̲ C̲e̲l̲ T̲r̲a̲i̲n̲s̲ (Thông tin mới nhất)

Hướng tới không phát thải: Vai trò của H̲y̲d̲r̲o̲g̲e̲n̲ F̲u̲e̲l̲ C̲e̲l̲ T̲r̲a̲i̲n̲s̲ (Thông tin mới nhất)

  Hướng tới không phát thải: Vai trò của H̲y̲d̲r̲o̲g̲e̲n̲ F̲u̲e̲l̲ C̲e̲l̲ T̲r̲a̲i̲n̲s̲ (Thông tin mới nhất)

  Xem trước hình ảnh

  Tàu chạy bằng pin nhiên liệu hydro hoặc tàu chạy bằng hydro sử dụng hydro làm nguồn năng lượng để đẩy và ứng dụng phụ trợ. Nghiên cứu về hydro như một nhiên liệu tiềm năng để cung cấp năng lượng cho các đoàn tàu không phát thải đang gia tăng trong những năm gần đây. Ngành đường sắt đang nỗ lực phát triển các công nghệ để giải quyết những thách thức liên quan đến #hydrogen cơ sở hạ tầng lưu trữ và nhận thức của công chúng về an toàn và chi phí.

  Các yếu tố như tăng đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng đường sắt, tăng mối quan tâm về môi trường và tăng nhu cầu về dịch vụ giao thông công cộng được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng của thị trường tàu chạy bằng pin nhiên liệu hydro toàn cầu trong giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, yêu cầu vốn cao để phát triển các đoàn tàu pin nhiên liệu hydro và tân trang các toa xe hiện có dự kiến sẽ cản trở sự tăng trưởng của ngành công nghiệp tàu chạy bằng pin nhiên liệu hydro toàn cầu trong giai đoạn dự báo. Hơn nữa, sự gia tăng các hoạt động R &D liên quan đến công nghệ pin nhiên liệu hydro và tăng nhu cầu về tàu hỏa vận chuyển hành khách dự kiến sẽ tạo cơ hội cho thị trường tàu pin nhiên liệu hydro trong giai đoạn dự báo.

  Thị trường tàu pin nhiên liệu hydro được phân khúc dựa trên ứng dụng, công nghệ, thành phần, loại đường sắt và khu vực. Theo ứng dụng, thị trường được chia thành tàu chở khách, tàu chở hàng và các loại khác. Theo công nghệ, nó được phân đoạn thành pin nhiên liệu màng trao đổi proton, pin nhiên liệu axit photphoric và các loại khác. Theo thành phần, nó được chia thành gói pin nhiên liệu hydro, pin, động cơ kéo điện và các loại khác. Theo loại đường sắt, nó được chia thành đường sắt chở khách, đường sắt đi lại, đường sắt nhẹ, xe điện, vận chuyển hàng hóa và các loại khác. Theo khu vực, thị trường được phân tích trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương và LAMEA.

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:    
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:     https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline