HSBC triển khai kế hoạch chuyển đổi Net Zero

HSBC triển khai kế hoạch chuyển đổi Net Zero

  HSBC hôm nay công bố triển khai Kế hoạch chuyển đổi ròng bằng 0 đầu tiên, phác thảo chiến lược của ngân hàng toàn cầu nhằm tài trợ và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang số 0 ròng và đáp ứng các mục tiêu về khí hậu mà ngân hàng đã đặt ra trong vài năm qua.

  HSBC triển khai kế hoạch chuyển đổi Net Zero

  Việc triển khai kế hoạch này tuân theo mục tiêu ban đầu về mức 0 ròng vào năm 2050 của HSBC do ngân hàng đặt ra vào năm 2020, trong đó bao gồm cam kết điều chỉnh các hoạt động tài chính của mình phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, với lượng khí thải carbon của khách hàng và các dự án do HSBC tài trợ giảm xuống còn ròng bằng 0 vào năm 2050 hoặc sớm hơn. Vào thời điểm đó, HSBC cũng tuyên bố rằng họ sẽ ngày càng ưu tiên tài chính và đầu tư góp phần vào quá trình chuyển đổi carbon thấp và sẽ áp dụng lăng kính khí hậu vào các quyết định tài trợ, đồng thời đặt mục tiêu hỗ trợ khách hàng với khoản tài chính và đầu tư từ 750 tỷ USD đến 1 nghìn tỷ USD. vào năm 2030 để hỗ trợ quá trình chuyển đổi của họ.

  Giày sneaker và

  Kế hoạch mới nêu chi tiết cách tiếp cận của HSBC để đạt được tham vọng về khí hậu, tập trung vào tầm nhìn và cách tiếp cận chiến lược của ngân hàng nhằm sử dụng các lựa chọn tài chính và đầu tư để hỗ trợ quá trình khử cacbon, chuyển đổi ngành và kế hoạch thực hiện.

  Trong kế hoạch, HSBC thừa nhận rằng “điểm khởi đầu của quá trình chuyển đổi sang số 0 ròng là một trong những dấu chân phát thải được tài trợ nặng nề”, với bảng cân đối kế toán tập trung vào các lĩnh vực chính có nhiều phát thải, điều này sẽ khiến quá trình chuyển đổi của nó trở nên “thách thức và phức tạp”.

  Kể từ khi công bố mục tiêu dài hạn về mức 0 ròng vào năm 2020, HSBC đã đặt ra một loạt mục tiêu tạm thời nhằm giảm lượng khí thải được tài trợ trong các lĩnh vực sử dụng nhiều carbon hàng đầu, bao gồm dầu khí, điện và tiện ích, xi măng, sắt, thép và nhôm , ô tô và hàng không, bên cạnh việc công bố các chính sách chấm dứt tài trợ cho các dự án dầu khí mới hoặc các mỏ than luyện kim mới. Kế hoạch mới cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết về kế hoạch chuyển đổi của ngân hàng cho từng lĩnh vực này.

  Ví dụ, đối với dầu khí, kế hoạch lưu ý rằng với hơn 3/4 lượng phát thải được HSBC tài trợ từ lĩnh vực này đến từ một nhóm công ty tập trung, kế hoạch sẽ áp dụng cách tiếp cận dựa trên tính trọng yếu, tập trung vào sự tham gia, đặc biệt là vào quá trình chuyển đổi của các công ty này. kế hoạch, đồng thời hỗ trợ khách hàng các giải pháp chuyển đổi bằng cách giúp tài trợ cho việc phát triển các dự án năng lượng sạch hơn như gió, mặt trời, hạt nhân và năng lượng sinh học. Ngoài ra, trong các lĩnh vực khó giảm phát thải như sắt, thép và nhôm, vốn sẽ dựa vào các công nghệ giai đoạn đầu để đáp ứng các mục tiêu khử cacbon dài hạn, kế hoạch của HSBC bao gồm hỗ trợ khách hàng “mở rộng quy mô đầu tư vào các công nghệ non trẻ, như hydro sạch và CCS” và tìm kiếm cơ hội hỗ trợ các công ty khởi nghiệp phát triển các giải pháp mới cho các lĩnh vực này.

  Celine Herweijer, Giám đốc Phát triển bền vững của Tập đoàn, HSBC, cho biết:

  “Chúng tôi có mặt ở các khu vực, thị trường và lĩnh vực được cho là có tác động lớn nhất về lượng khí thải trong tương lai. Chúng tôi có cơ hội hỗ trợ họ thực hiện quá trình chuyển đổi và thúc đẩy nền kinh tế mới, tuân theo khoa học và tận dụng tinh thần kinh doanh của chúng tôi.”

  Kế hoạch này cũng nêu chi tiết cách tiếp cận triển khai của HSBC, tập trung vào các khía cạnh chính trong việc hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi thông qua việc tham gia và cung cấp các giải pháp chuyển đổi, đưa số 0 ròng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ, chính sách quản lý rủi ro, quản trị hội đồng quản trị và các chương trình bồi thường cho giám đốc điều hành, cũng như sự tham gia và hợp tác của nó với các chính phủ và cơ quan quản lý, cũng như với ngành tài chính để định hình việc phát triển các tiêu chuẩn, quy định và chính sách nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi.

  Noel Quinn, Giám đốc điều hành Tập đoàn HSBC, cho biết:

  “Là một trong những ngân hàng quốc tế lớn nhất thế giới, HSBC có đủ khả năng để giúp hỗ trợ và tài trợ cho quá trình chuyển đổi kinh tế cần thiết để đạt được mức 0 ròng.”

  Zalo
  Hotline