Hotel & Resort complex 'Davis De Village' tại 74 Viba, TP Vũng Tàu, 300~600 room

Hotel & Resort complex 'Davis De Village' tại 74 Viba, TP Vũng Tàu, 300~600 room

  Chúng tôi đang mời nhà đầu tư tài chính tham gia phát triển Davis De Village 300~600 phòng, khách sạn & khu nghỉ dưỡng quốc tế tại thành phố biển Vungtau, thị trấn biển phong cách thuộc địa từ thời Pháp ở miền Nam Việt Nam

  Davis De Village

  Project Developer

  Nhà phát triểnr: Pacific Group Co Ltd

  Project Land Owner:

  Chủ đất: Huynh Van Truong


  Achitecture Design and Project Management:

  Thiết kế kiến trúc và Quản lý dự án: S+A, Portugal


  Operator (tentatively)

  Quản lý và khai thác (dự kiến): Wyndham Hotel & Resort


  September 2021

   

  Introduction

  Giới thiệu

  Baria Vungtau is in Southeast and about 2 hours driving from Ho Chi Minh City. Annually Baria Vungtau receive from 15 to 20 million tourist. Vungtau beach city has tourism history more than 100 years since French colonial time.

  There are number of intternational hotels increasing in the recent years.  But the demand for international good hotels in this city is still huge as the city welcome many tourists every week and all year round On this scenario, Pacific Group, a professional project developer in Vietnam with shareholder from Japan, tie up with Mr. Huynh Van Truong, owner of 2.4 hectares of land on the hillside of Núi Lớn mountain inside Vugntau City to develop a hotel & resort complex.

  We invite finance investors to join this project Davis De Village as equity partner and lenders

  Baria Vungtau nằm ở phía Đông Nam và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 giờ lái xe. Hàng năm Baria Vungtau đón từ 15 đến 20 triệu lượt khách du lịch. Thành phố biển Vũng Tàu có lịch sử du lịch hơn 100 năm từ thời Pháp thuộc.

  Số lượng khách sạn quốc tế ngày càng tăng trong những năm gần đây. Nhưng nhu cầu về khách sạn quốc tế giá tốt ở thành phố này vẫn rất lớn do thành phố đón nhiều khách du lịch hàng tuần và quanh năm Về kịch bản này, Tập đoàn Thái Bình Dương, nhà phát triển dự án chuyên nghiệp tại Việt Nam với cổ đông đến từ Nhật Bản, bắt tay với ông Huỳnh Văn Trương, chủ sở hữu 1,4 ha đất trên sườn núi Núi Lớn bên trong thành phố Vugntau để phát triển khu phức hợp khách sạn & nghỉ dưỡng.

  Chúng tôi mời các nhà đầu tư tài chính tham gia dự án Davis De Village này với tư cách là đối tác cổ phần và người cho vay

  Brief information of the project DDV

  Total area: 1.4 ha and can be expanded to 5ha

  Location: 74 Viba Street, Ward 1, Vungtau City, Baria Vungtau province

  Location map: https://goo.gl/maps/zYhA5YfU2nasLenC9

  Ground breaking: 4th quarter of 2022

  Complex type: hotel & resort 300~600 rooms on hillside with seaview

  Capital: 4000~6000 billion VND

  Equity; 30%. Loan 70%

  Land contribution of 15% equity of 600 billion VND

  Project development know how contribution to 5% o equity

  New equity investor to hold 15%

  Project announcement and signing development contract: September 2021

  Call for equity investor and lender: September 2021 to June 2022

  Design and licensing: September 2021 to October 2022

  Thông tin tóm tắt về dự án DDV

  Tổng diện tích: 1,4 ha và có thể mở rộng lên 5 ha

  Địa chỉ:số 74 đường Viba, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  Vị trí https://goo.gl/maps/zYhA5YfU2nasLenC9

  Động thổ: Quý 4 năm 2022

  Loại hình phức hợp: khách sạn & resort 300 đến 600 phòng trên sườn đồi nhìn ra biển

  Vốn: 4000 ~6000 tỷ đồng

  Công bằng; 30%. Cho vay 70%

  Góp đất 15% vốn chủ sở hữu 600 tỷ đồng

  Nhà phát triển dự án 5% o vốn chủ sở hữu quy đổi 

  Nhà đầu tư cổ phần mới nắm giữ 15%

  Công bố dự án và ký hợp đồng phát triển: Tháng 9 năm 2021 Kêu gọi nhà đầu tư Hoàn tất nhà đầu tư vốn chủ và thu xếp vốn vay: Tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022

  Thiết kế và cấp phép: Tháng 9 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022

  Contact

  Liên hệ

  Mr. Le Ngoc Anh Minh

  Mobile: +84 93 691 7386. Email: tarominh@gmail.com

  Mr. Huynh Van Truong

  Mobile: +84 90 369 7679

  Ms. Chisato Horiuchi, Tokyo, Japan

  +81 90 1692 5770

  Email: hchisato@hotmail.com 

  Pacific Group Co Ltd

  Unit 101, Royal Kim Son, 112 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien ward, Thu Duc city, Ho Chi Minh, Vietnam

  Website: www.pcgroup.vn

  Land coordinations

  Bảng tọa độ đất

  Zalo
  Hotline