Hợp tác nguồn nhân lưc Việt Nam Nhật Bản theo phương pháp mới: công khai, minh bạch

Hợp tác nguồn nhân lưc Việt Nam Nhật Bản theo phương pháp mới: công khai, minh bạch

  Hợp tác nguồn nhân lưc Việt Nam Nhật Bản theo phương pháp mới: công khai, minh bạch

  Buổi trò chuyện giữa bà Tomita Trinh (Tokyo) và ông Lê Ngọc Ánh Minh (TP Hồ Chí Minh) và ông Suichi Gomi (Tokyo)

  Ngày và giờ: Ngày 7 tháng 5 năm 2022 từ 13:00 đến 14:00 (tính giờ Nhật Bản, giờ VN là từ 15:00 đến 16:00) chia làm 2 phiên do họp zoom giới hạn 40 phút Phần 1 từ 13:00 đến 13:30, phần 2 từ 13:35 đến 14:00

  Bà Tomita Trinh có kinh nghiệm tuyển dụng lao động nước ngoài vào Nhật Bản khi làm việc cho công ty nguồn nhân lực lớn của Nhật Bản còn ông Suichi Gomi hiện đang điều hành công ty tư vấn đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam và chiều ngược lại, và hiện là chủ tịch Japan Vietnam Bussiness Association

  Xem phần 1 tại https://www.youtube.com/watch?v=Pnc6wE_dl-4&t=1078s

  Xem phần 2 tại https://www.youtube.com/watch?v=qvoCEQnOvnk

  Zalo
  Hotline