Hệ thống năng lượng mặt trời nông nghiệp đầu tiên của Chugoku Electric Power Co., Ltd. bắt đầu hoạt động tại Yamaguchi, cung cấp điện cho Toyo Kohan Co., Ltd.

Hệ thống năng lượng mặt trời nông nghiệp đầu tiên của Chugoku Electric Power Co., Ltd. bắt đầu hoạt động tại Yamaguchi, cung cấp điện cho Toyo Kohan Co., Ltd.

    Vào ngày 22, Công ty Điện lực Chugoku thông báo rằng họ đã bắt đầu cung cấp điện bằng nhà máy năng lượng mặt trời nông nghiệp cho văn phòng Kudamatsu của Toyo Kobe (Shinagawa-ku, Tokyo, chủ tịch: Toshiyuki Tanabe). Đến năm 2030, công ty có kế hoạch phát triển tổng cộng 64.000 kilowatt năng lượng mặt trời nông nghiệp dành riêng cho Văn phòng Kudamatsu và có kế hoạch thay thế khoảng 20% ​​lượng điện sử dụng bằng nguồn điện xanh bổ sung. Điều này dự kiến ​​sẽ làm giảm lượng khí carbon dioxide (CO2) do nhà máy thải ra khoảng 25.000 tấn mỗi năm. Đây là lần đầu tiên Công ty Điện lực Chugoku bắt đầu vận hành điện mặt trời cho mục đích nông nghiệp.

    Cán bộ cắt băng trước hệ thống năng lượng mặt trời nông nghiệp
     

    Zalo
    Hotline