GREEN FARM DONG THAP 1500MW [solar & agriculture]

GREEN FARM DONG THAP 1500MW [solar & agriculture]

    GREEN FARM DONG THAP 1500MW  [solar & agriculture] là dự án điện mặt trời kết hợp nuôi bò đặc sản lai Nhật. Dự án chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn đầu tư 500MW với tổng diện tích đất khai thác là 2000 héc ta. Tổng mức đầu tư 1,5 tỉ đô la

    Thời gian thực hiện: từ 2021 đến 2030, theo chương trình kêu gọi đầu tư của Tỉnh Đồng Tháp

    Đối tác chính: ICM COMMUNICATION Co., Ltd và Sharp NSN Energy Solution Co Ltd, Nhật Bản 

    Zalo
    Hotline