GREEN FARM DAU TIENG 49MW [solar & agriculture]

GREEN FARM DAU TIENG 49MW [solar & agriculture]

    GREEN FARM DAU TIENG 49MW [solar & agriculture] là dự án điện mặt trời kết hợp nông nghiệp công nghệ cao khai thác quỹ đất 60 héc ta gần hồ Dầu Tiếng. Dự án là một tổ hợp nuôi trồng thực phẩm thủy sinh và nuôi dê sạch, bảo vệ môi trường. Tổng mức đầu tư là 50 triệu US$

    Thời gian thực hiện: 2021 đến 2025

    Đối tác chính: Nagaoka Metal Industries Co Ltd, Radish Solutions Co Ltd Nhật Bản và Nippon Solar Co Ltd 

    Zalo
    Hotline