Global Maritime hoàn thiện MWS cho Ørsted's Greater Changhua 1 và 2a tại Đài Loan

Global Maritime hoàn thiện MWS cho Ørsted's Greater Changhua 1 và 2a tại Đài Loan

  Vào tháng 2 năm 2024, Global Maritime đã hoàn thành nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bảo hành hàng hải (MWS) cho việc lắp đặt 111 tuabin gió tại các trang trại gió ngoài khơi Greater Changhua 1 và 2a của Ørsted ở Đài Loan.

  Ørsted đã trao hợp đồng MWS cho Global Maritime Singapore vào tháng 3 năm 2021.

  Dự án gió ngoài khơi Greater Changhua 1 và 2a nằm ở eo biển Đài Loan, cách bờ biển hạt Changhua khoảng 35 đến 50 km.

  Việc xây dựng ngoài khơi bắt đầu vào mùa hè năm 2021 với việc lắp đặt nền móng vỏ tuabin gió đầu tiên và đặt dây cáp xuất khẩu đầu tiên.

  Một năm sau, tuabin gió Siemens Gamesa SG 8.0-167DD đầu tiên được lắp đặt tại địa điểm này. Trang trại gió đã sản xuất ra nguồn điện đầu tiên vào tháng 4 năm 2022, sau khi lắp đặt và cấp điện cho lô đầu tiên của các tổ máy Siemens Gamesa.

  Đầu tháng này, toàn bộ 111 tuabin gió đã đạt công suất đầu tiên và được hòa vào lưới điện quốc gia Đài Loan.

  Sau khi được đưa vào vận hành hoàn chỉnh, Changhua 1 và 2a sẽ là dự án gió ngoài khơi quy mô lớn và xa bờ đầu tiên của Đài Loan.

  Greater Changhua 1 có công suất 605 MW thuộc sở hữu của Ørsted (50%) và một tập đoàn bao gồm Caisse de dépôt et location du Québec (CDPQ) và quỹ đầu tư tư nhân Đài Loan, Cathay PE (50%).

  Changhua 2a có công suất 295 MW chỉ thuộc sở hữu của Ørsted. Các trang trại gió đang được phát triển bởi Ørsted.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:      https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:      https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline