Giao dịch năng lượng, liên kết/đặt hàng giao ngay và tương lai được tích hợp vào TOCOM

Giao dịch năng lượng, liên kết/đặt hàng giao ngay và tương lai được tích hợp vào TOCOM

  Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (Tokyo) và Sàn giao dịch điện lực Nhật Bản (JEPX) sẽ tăng cường hợp tác giữa giao dịch kỳ hạn và giao dịch giao ngay. Từ trước đến nay, các công ty điện lực phải đặt hàng ở từng thị trường nhưng đến cuối năm 2025 sẽ phải đặt hàng với Sở Giao dịch Thương mại Tokyo. Việc giới thiệu hệ thống giao dịch một cửa sẽ tăng hiệu quả và cải thiện tính thanh khoản của thị trường tương lai. Khả năng "kế toán phòng hộ" sẽ được thông qua cũng cao hơn.

  Đề xuất này sẽ được đưa ra tại ``Ủy ban Nghiên cứu Phục hồi Tương lai Điện'' của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp sẽ được tổ chức vào hôm nay, ngày 26.

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:  
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline