Giải thưởng lớn về bảo trì cơ sở hạ tầng được công bố, Big Gas NW giành được Giải thưởng của Thủ tướng/Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho Công ty Điện lực Shikoku

Giải thưởng lớn về bảo trì cơ sở hạ tầng được công bố, Big Gas NW giành được Giải thưởng của Thủ tướng/Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho Công ty Điện lực Shikoku

    Vào ngày 16, bảy bộ liên quan đã công bố những người đoạt giải ``Bảo trì cơ sở hạ tầng'', ghi nhận những nỗ lực xuất sắc và phát triển công nghệ trong việc duy trì cơ sở hạ tầng xã hội trong nước. Osaka Gas Network (NW) đã được chọn cho Giải thưởng của Thủ tướng Chính phủ. Công ty Điện lực Shikoku được Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp bình chọn. Lễ trao giải thưởng của từng Bộ trưởng sẽ được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng vào ngày 18.

    Giải thưởng Bảo trì Cơ sở hạ tầng nhằm mục đích thúc đẩy phát triển công nghệ và phục hồi công nghiệp và là lần thứ bảy giải thưởng được tổ chức. Bắt đầu từ năm nay, Giải thưởng Thủ tướng Chính phủ và Giải thưởng Bộ trưởng Bộ Môi trường mới được thành lập. Năm nay, đã nhận được 317 đơn đăng ký và tổng cộng 44 người chiến thắng đã được chọn sau khi được một ủy ban tuyển chọn gồm các chuyên gia xem xét.

    Zalo
    Hotline