Enterprise Singapore chuyển đề xuất hợp tác từ DN Singapore

Enterprise Singapore chuyển đề xuất hợp tác từ DN Singapore

  Ngày 22 tháng 6 năm 2021, Pacific Group đã nhận được đề xuất hợp tác với doanh nghiệp Singapore từ Singapore Enterprise, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương Singapore. Đây là kết quả sau các phiên làm việc trực tuyến giữa hai bên trong thời gian qua

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'Enterprise Singapore GrowingEnterprises SG Solutions for Pacific Group's consideration 22 Jun 2021 www.enterprisesg.gov.sg'

  Ngày 22 tháng 6 năm 2021, Pacific Group đã nhận được đề xuất hợp tác với doanh nghiệp Singapore từ Singapore Enterprise, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương Singapore. Đây là kết quả sau các phiên làm việc trực tuyến giữa hai bên trong thời gian qua

  Enterprise Singapore đã đề xuất 3 nhóm hợp tác với các dự án cụm công nghiệp, khi sinh thái và khu dân cư do Pacific Group và các nhà đầu tư Nhật Bản phát triển bao gồm i) xử lý chất thải và nước thải công nghiệp, ii) các giải pháp thông minh và iii) ứng dụng quản lý 4.0 điều hành khu công nghiệp và khu đô thị trong đó đối tác Singapore tham gia đầu tư công nghệ chuyển hóa rác thành năng lượng, các công nghệ thông minh xử lý chất thải rắn và xử lý nước thải v.v.

  Pacific Group hiện đang phát triển chuỗi cụm công nghiệp thông minh kiểu mẫu tại ĐBSCL 

  Có thể là hình ảnh về văn bản

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'Waste Treatment 2. Bottom Ash Recycling Industrial Waste Treatment Value Proposition of Singapore companies: •Innovative solutions with strong IP and R&D capabilities Readily exportable and easy-to-deploy modular solutions Enterprise Singapore Hazardous Waste Treatment Solutions AGE Bottom Ash Recycling ZA Sludge Organic Waste Drying Capabilities: Technology Provider Technology: Magnetic plasma incineration Scale: tpd Track Record: tpd China Indonesia SINGNERGY Capabilities: Technology Provider Technology: Ûn Incineration Bottom reused concrete Scale: N/A Track Record: Municipal Solid Waste IBA treatment Singapore (2015 2018) Capabilities: Technology Provider Technology: Superfast conduction drying technology Scale: Customisable Track Record: Sludge drying technology (Hyper-x supplied to WWTP Australia'

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'Smart Solutions Industrial Parks could also adopt smart solutions to better service theirEnterprise clients and differentiate themselves from the other Industrial Parks Singapore Security Management Analytics Energy Management Analytics SmartMobility Smart Mobility Space Management Analytics'

  Có thể là hình ảnh về bầu trời và văn bản cho biết 'Enterprise Singapore Thank You www.enterprisesg.gov.sg ains'

  Zalo
  Hotline