East Gas mua điện từ Thủy điện Thủ đô Tokyo và cung cấp cho Tuyến Toden Arakawa, v.v. / 220 triệu kilowatt-giờ trong 2 năm

East Gas mua điện từ Thủy điện Thủ đô Tokyo và cung cấp cho Tuyến Toden Arakawa, v.v. / 220 triệu kilowatt-giờ trong 2 năm

    Tokyo Gas thông báo vào ngày 29 rằng họ đã được chọn để bán điện được tạo ra tại ba nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Tama thuộc sở hữu của Cục Giao thông Vận tải Thủ đô Tokyo. Tổng cộng 220 triệu kilowatt giờ sẽ được mua trong hai năm bắt đầu từ năm tài chính 2024. East Gas cung cấp điện cho các cơ sở và thiết bị ở thủ đô, bao gồm cả Xe điện Tokyo Sakura (Tuyến Toden Arakawa). Một phần của nhà máy cũng sẽ được cung cấp cho khách hàng ở Tokyo.

    Ba nhà máy thủy điện bị nhắm mục tiêu là Nhà máy điện Tamagawa Daiichi (19.000 kW), Nhà máy điện Shiramaru (1.100 kW) và Nhà máy điện Tamagawa Daiichi (16.400 kW). East Gas sẽ mua điện năng và giá trị môi trường được tạo ra.

    Zalo
    Hotline